lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Slutkörda sjuksköterskor i Skövde

Publicerad: 9 april 2013, 08:21

Foto: Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Skyddsombud slår larm om slutkörd personal. En enkät gjord på de kirurgiska avdelningarna 71 och 72 vid Skaraborgs sjukhus i Skövde visar att sjuksköterskorna mår dåligt.


Två av Vårdförbundets skyddsombud har gjort enkäten som behandlar arbetsmiljön på avdelningarna och som ligger till grund för en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ur enkäten framkommer det bland annat att sjukfrånvaron är hög och arbetssituationen ansträngd.

– Folk mår jättedåligt, både psykiskt och fysiskt. De sover inte, orkar inte göra saker på fritiden och har ont överallt, säger Viveka Karlberg, ett av Vårdförbundets skyddsombud.

Av sjuksköterskorna i enkäten anger 77 procent att de är tvungna att varje vecka dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem. Trots den höga arbetsbelastningen känner 64 procent att veckans arbetsinsats inte räcker.

I ett mejl till enhetschef och verksamhetschef på kirurgavdelningen vid Kärnsjukhuset i Skövde begär skyddsombuden förslag om hur vakanta sjukdomspass ska bemannas fortsättningsvis.

– Vi ser allvarligt på att man inte mår bra på sin arbetsplats. Enkäten som gjorts är från ena parten och nu ska vi göra en egen undersökning, säger Annika Larsson, områdeschef för kirurgi vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

En av personerna som deltog i enkäten uttryckte sig så här under rubriken övrigt:

”Arbetstyngden måste ändras. Många går snart in i väggen om vi inte får det bättre. Vi har ofta många krav på oss från olika håll och för mycket att göra. Vi hinner inte riktigt sätta oss in i patienterna på djupet som man önskar.”

Enkäten är baserad på svar från 23 personer, eller 73 procent av sjuksköterskorna på avdelning 71 och 72 vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Undersökningen var frivillig och de som svarade garanterades anonymitet.

Enligt Viveka Karlberg är orsaken till att sjuksköterskorna mår dåligt underbemanning och att de alltid är fullbelagda.

– Sjuksköterskorna har blivit pålagda fler och fler arbetsuppgifter de senaste åren som tar tid från patienterna, säger Viveka Karlberg.

För att åtgärda problemet säger Viveka Karlberg att grundbemanningen på avdelningen måste öka och bemanningspoolen måste ha fler sjuksköterskor, så att det täcker behovet på alla kliniker och inte bara några få.

– Vi använder oss av ett bemanningsteam som ska ersätta vid sjukdomsfall eller annan frånvaro.  Vi ska se över om teamet är för litet, säger Annika Larsson.

Om problemet inte åtgärdas säger Viveka Karlberg att det kommer att få drastiska konsekvenser.

– Om ingenting görs så kommer vi få fler långtidssjukskrivningar som vi inte kan täcka upp för och bemanna. Det slutar med färre vårdplatser och färre operationer. Läkare vill inte jobba kvar då de inte får operera i samma utsträckning och då förlorar vi oersättlig specialistkompetens, säger Viveka Karlberg.

MICAELA TORESSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev