Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag15.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

SM i EKG 2010: Rätt svar och tolkningar i klass II

Publicerad: 21 april 2010, 17:44

Här är svaren och tolkningarna på de fem EKG som tolkats av de tävlande i klass II för övriga läkare, AT-läkare och medicinstudenter. 1 poäng ger ett korrekt diagnosalternativ som satt i sitt sammanhang mot bakgrund av den kliniska sjukdomshistorien är det mest rimliga. 0 poäng ger ett korrekt diagnosalternativ som är EKG-mässigt korrekt i sina enskilda detaljer.


EKG 1

Patient:
Kvinna, 29 år

Anamnes:
Söker då hon för några timmar sedan plötsligt drabbats av hjärtklappning och obehagskänsla i bröstet. Ej synkoperat. Nu besvärsfri.

Aktuellt:
Vilopuls 65/min, blodtryck 130/80 mmHg. Auskultation av hjärta utan hörbara bi- eller blåsljud. Inga inkompensationstecken.

Mediciner:
Inga mediciner.

Tolkning:
EKG visar sinusrytm med förkortad PQ-tid, 105 ms. I samtliga avledningar återfinns Deltavågor. Dessa är positiva i aVR, II, III, aVF och V1-V6 och negativa i aVL och I. Baserat på Fitzpatrick´s algoritm finns tecken på en vänstersidig anterolateral bana och sekundärt till detta repolarisationsrubbningar i form av lätta ST –T formförändringar. I övrigt syns enstaka supraventrikulära extraslag med fokus från förmaket.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 0 poäng
10. Atriella prematura komplex +1 poäng
42. Ventrikulär preexcitation (Wolff-Parkinson-White-syndrom) +1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg +1 poäng
108. Wolff-Parkinson-White-syndrom + 1 poäng

EKG 2

Patient:
Flicka, 16 år.

Anamnes:
Frisk. Ingen hereditet för hjärtkärl sjukdom.

Aktuellt:
Hittad medvetslös utan spontan cirkulation och andning. HLR påbörjas av vittnen, ambulansen anländer efter ca 3 minuter. Man konstaterar VF som defibrilleras till sinusrytm. Vid ankomst till Akutmottagningen RLS 2-3 men cirkulatorisk och respiratorisk stabil.

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
Sinusrytm 50/min. PQ-tid i nedre referensområde. Smala QRS-komplex med normala amplituder av R och S. Utbredda repolarisationsrubbningar i form av negativa och positiv-negativa T vågor. Orsaker till det sistnämnda kan vara flera; rubbad repolarisation efter ett långt kammarflimmer, hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati, myokardit utan uppenbara ischemitecken), elektrolytrubbningar (grav hypokalemi). Cerebral genes såsom intrakraniell blödning eller missbruk av amfetaminliknande preparat är andra tänkbara orsaker.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm +1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment +1 poäng
73. Tyder på hypokalemi +1poäng
77. Tyder på CNS-sjukdom +1 poäng
89. CNS-sjukdom + 1 poäng

EKG 3

Patient:
Kvinna, 52 år.

Aktuellt:
Tidigare frisk. Kommer för andra gången till vårdcentralen med känsla av återkommande pulsationer i halsen och snabb hjärtrytm. Debut av besvären för ca 1 vecka sedan och sedan dess dagliga symptom. Besvären börjar plötsligt och försvinner när patienten hostar ordentligt. Inga utlösande situationer. EKG taget för 3 dagar sedan u.a.
Har vid undersökningen pågående hjärtklappning.

Mediciner:
Ingen medicinering

Tolkning:
EKG visar en regelbunden smal QRS-takykardi med kammarfrekvens på ca 175-180/min. Det finns retrograda P-vågor bakom varje QRS-komplex, som tydligast syns i avledningarna V1 och aVL. RP-tiden är 70ms. Detta är således ett exempel på en atrioventrikulär återkopplingstakykardi. Mest sannolika diagnosen är AVNRT (atrioventrikulär nodal reentry takykardi) men en ortodrom atrioventrikulär takykardi är också en möjlig diagnos (concealed WPW, den accesoriska retledningsbanan aktiv endast i retrograd riktning). Ektopisk förmakstakykardi kan man utesluta genom anamnestiska uppgifter.

Svarsalternativ:
21. Paroxysmal supraventrikulär takykardi +1 poäng
108. Wolff-Parkinson-White-syndrom 0 poäng

EKG 4

Patient:
Kvinna, 55 År

Anamnes:
Hjärtfrisk, ingen hereditet för hjärt- kärlsjukdomar. Icke-rökare.
.
Aktuellt:
Virusinfektion sedan 3 dagar tillbaka. I början  hög feber, nu subfebril. För ca 24 timmar sedan tillkomst av centrala bröstsmärtor. Förvärrade besvär när patienten tar djupa andetag och lägger sig på vänster sida. Har inte uppmärksammat att ansträngning påverkar ovan beskrivna symptom utan de håller i sig konstant, såväl dagtid som nattetid. Direkt efter symptomdebuten sökte patienten närmaste akutmottagning. Man undersökte där patienten, tog EKG och blodprover inklusive Troponin. EKG och prover u.a. Patienten skickades hem.

Mediciner:
Ingen medicinering

Tolkning:
EKG visar sinusrytm, 65 slag/min. Normal PQ-tid, smala QRS-komplex. Närvaro av ST- höjningar, som mest 2 mm, syns i avledningarna I, aVR, II, aVF liksom i V2 - V6.  Högt avgående ST och utseende (konkava. uppåtlutande) liksom avsaknad av reciproka ST- sänkningar i avledning III talar dock emot ischemisk genes. Diskreta sänkningar av PQ-sträckan i avledningarna I, II, aVF och V6 (bedöms i förhållande till TP sträckan) talar för diagnosen akut perikardit.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
53. Tidig repolarisering (normal variant) 0 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg 0 poäng
72. Akut perikardit 1 poäng

EKG 5

Patient:
Kvinna, 75 år
Anamnes:
Paroxysmalt förmaksflimmer. Hypertoni. Diabetes typ II, kostbehandlad.

Aktuellt:
Senaste tiden tätare förmaksflimmerattacker. Sökt närmaste akutmottagning för 2 veckor sedan. Slog då om spontant till sinusrytm. Skickades hem med tillägg av digitalispreparat (patienten digitaliserades peroralt). På vårdcentralen för EKG-kontroll. Uppger tilltagande trötthet, nytillkomna magbesvär och gulseende. Förnekar bröstsmärtor.

Mediciner:
Waran, Isoptin, Enalapril, Digoxin (sedan 2 veckor)

Tolkning:
EKG visar sinusbradykardi, ca 45 slag/min. Bifasiska P-vågor med ökad duration (140 ms) som uttryck för en rubbad interatriell impulsöverledning. AV-block I med PQ-tid 210 ms. Smala QRS-komplex med ett normalt utseende. Måttliga ST formförändringar, sänkt ST-sträcka (konkava ST-sänkningar) och flacka T-vågor. QTc enligt Bazzet = 370 ms (hjärtfrekvensen dock under 60 slag/min varför detta värde underskattat). Enligt Hodges formel QTc=410 ms (ua).
Sammanfattningsvis elektrokardiografiska tecken tydande på överdigitalisering/intoxikation.

Svarsalternativ:
6. Sinusbradykardi (<50 slag per minut) +1 poäng
28. AV-block I  +1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg  0 poäng
91. Digitalistoxicitet +1 poäng

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev