Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Små partiklar i förorenad luft ökade risken att dö i hjärtsjukdom

Publicerad: 19 december 2003, 12:49

Inte bara luftvägarna far illa av vistelse i förorenad luft. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom ökar med ökad exponering för luftföroreningar. Det framgår av en studie som publicerats online på tidskriften Circulations sajt.


Även om många undersökningar av hälsoeffekter av luftföroreningar i partikelform har inriktats på sjukdom i andningsvägarna finns också belägg för ökad risk för hjärtsjukdom. Bland annat har det rapporterats att svängningar i mängden luftföroreningar och hjärtsjuklighet.  I en studie gjord av bland annat forskare från Brigham Young University, Provo Utah, USA, jämfördes hälsodata hos personer som ingick i en cancerpreventionsstudie och data över luftföroreningar i tättbebyggda områden. Personer i alla USA:s delstater ingick. Hälsodata fanns för personerna från år 1982 när studien inleddes fram till slutet av 1998.  Under den 16-åriga uppföljningstiden avled 22,5 procent av personerna som ingick i studien.  Varje ökning av antalet små förorenande partiklar i luften med 10 mikrogram per kubikmeter luft innebar 18 procent högre risk att dö i ischemisk hjärtsjukdom. För dem som tidigare rökt var riskökningen 33 procent och för de som rökte 103 procent.  Samma ökning av mängden luftföroreningar innebar 13 procent högre risk att dö i hjärtrytmstörningar, hjärtsvikt och hjärtstopp. För tidigare rökare var riskökningen 18 procent och för rökare 72 procent.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev