Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Små studier överskattade amningens effekt på blodtrycket

Publicerad: 21 november 2003, 09:09

Efter en genomgång av 29 studier fann forskare små skillnader i systoliskt blodtryck bland vuxna beroende på om de hade fått bröstmjölk som spädbarn eller ej. Signifikanta samband fanns i mindre studier medan de som bestod av minst 1 000 personer inte kunde visa någon skillnad.


Det antas allmänt att faktorer tidigt i livet, både under foster- och spädbarnstiden, har betydelse för blodtrycket i vuxen ålder. Inte minst näringen under den första tiden har sagts kunna påverka blodtrycket.  Några enskilda studier, men inte alla, har exempelvis kommit fram till att barn som ammats har fått lägre blodtryck än de som tidigt fick bröstmjölksersättning. En möjlig förklaring har varit att bröstmjölksersättning fram till 1980 har haft högre halter av natrium än modersmjölk.   För att systematiskt utvärdera sambanden mellan bröstmjölk och blodtryck i vuxen ålder gjorde forskare från St George's Hospital Medical School, London, Storbritannien, en sammanställning av 29 studier som bedömdes vara relevanta i sammanhanget.  I genomsnitt var det systoliska blodtrycket 1,10 mm Hg lägre hos dem som fötts upp med bröstmjölk. Men det fanns en tydlig trend att skillnaden var större ju färre deltagare studien hade. I studier med högst 300 deltagare var skillnaden 2,05 mm Hg medan den var 1,13 mm Hg i studier med 300-1 000 deltagare och 0,16 mm Hg i dem med fler än 1 000 deltagare. Bara i de minsta studierna var skillnaden statistiskt säkerställd.  Diastoliskt blodtryck påverkades inte alls av om barnen fick bröstmjölk eller ej.  Författarnas slutsats är att bröstmjölk har en liten klinisk betydelse och en begränsad roll när det gäller just blodtryck.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev