Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Smal och billig pulverdiet väger lika tungt som läkemedel mot fetma

Publicerad: 12 augusti 2003, 12:42

Behandling av feta patienter med extrem lågkaloridiet ger en snabb och betydande viktminskning. En behandlingsstudie med drygt 300 patienter visar nu att metoden är likvärdig med läkemedelsbehandling - men betydligt billigare.


Very Low Calorie Diets, VLCD, är en metod som används för att få en snabb och effektiv viktnedgång. Det finns en uppsjö av olika produkter där Nutrilett intensiv kanske är den mest kända.   Sedan tidigare vet man att metoden ger en kraftig viktnedgång till en början. När behandlingen upphör och patienterna återgår till lagade måltider, brukar vikten successivt öka igen.  - VLCD används i ganska stor utsträckning av privatpersoner, men endast ett par kliniker i landet använder metoden i strukturerade fetmabehandlingsprogram, säger Helén Lantz, sjuksköterska och vårdenhetschef på mottagningen för överviktiga vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.   Hon och hennes kollegor genomförde därför en behandlingsstudie med VLCD på 334 patienter. De hade ett genomsnittligt kroppsmasseindex, BMI, på 40. Varje dag fick de äta tre påsar med VLCD-produkten Modifast, ett pulver som blandas till en dryck.   - Vi ville se om man kunde åstadkomma en bestående viktminskning på lång sikt, säger Helén Lantz, som i höst lägger fram sin licentiatavhandling.  Patienterna delades in i två grupper, som båda inledningsvis fick VLCD i 16 veckor. Därefter fick den ena gruppen fortsätta med pulvret i två veckor var tredje månad i upp till två år. Den andra gruppen fick VLCD så snart de översteg en individuellt satt vikt. I mellanperioderna rekommenderades en kalorisnål kost.  117 patienter fullföljde behandlingen under två år. De följdes med täta kontroller hos sjuksköterska och fick information om betydelsen av motion och kostvanor hos en dietist. Varje halvår undersöktes de av läkare.  Behandlingen gav en snabb och kraftig viktminskning. Till en början tappade deltagarna mellan 21 och 22 kilo. Men sedan ökade de sakta i vikt och stannade på en total viktminskning på sju kilo efter två år.   - Även om det kanske låter lite är det en signifikant viktnedgång, som kan jämföras med den efter läkemedelsbehandling. Vi såg också en tendens till att männen tycktes tillgodogöra sig VLCD-behandling bättre än kvinnorna, säger Helén Lantz.  VLCD-behandlingen motsvarade en viktminskning på mellan 7 och 10 procent, vilket normalt innebär positiva effekter på riskfaktorer för både hjärt-kärlsjukdomar, hypertoni och diabetes. En kraftig viktnedgång i studiens början innebar att många kunde justera sina läkemedelsdoser eller upphöra med blodtrycksmedicin och insulin.   Enligt Helén Lantz bör VLCD ses som en del i ett långsiktigt tänkande där ett ändrat beteende är nödvändigt för att viktnedgången ska kunna bibehållas. Hon anser att VLCD mycket väl försvarar en plats i arsenalen av fetmabehandlingar. Fördelen är att det är billigt och kräver jämförelsevis små vårdinsatser.  - Det skulle vara spännande att ta reda på hur det skulle se ut om patienterna verkligen hade följt de kost- och motionsråd som de fick, något vi inte kan veta. Att stimulera till varaktiga beteendeförändringar är en av de tuffaste utmaningarna, säger Helén Lantz.

Eva Nordin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev