Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Smart AT kan säkra rätt ST

Publicerad: 27 februari 2008, 13:09

AT-GUIDEN 2008 Framstående universitetssjukhus eller liten landsortsklinik? Storstad eller glesbygd? Börja doktorera redan nu? Valet av allmäntjänstgöring kan lätt framkalla karriär­ångest. För hur mycket påverkar egentligen AT-platsen din framtida specialistkarriär?
Dagens Medicin har tagit tempen på arbetsmarknaden och hittat några framträdande drag.


Låt oss börja med en liten ångestdämpare: Var du gör din allmäntjänstgöring är inte avgörande för karriären. Men visst kan det påverka.

Med smart karriärplanering ökar chansen att få den ST och slutligen den specialisttjänst du drömmer om. Det visar Dagens Medicins kartläggning av vad som meriterar AT-läkaren inför specialisttjänstgöring.

Topptipset i Norrland och glesbygd är att göra AT där du vill stanna. Och på universitetssjukhusen är forskningsmeriter alltid ett trumfkort.

Men också målmedvetenhet kan ta dig långt. En AT-läkare som visar intresse för sin tilltänkta specialitet rankar högt på alla rekryterares önskelista.

Sammantaget har vi undersökt ST-meriteringen vid tio större och mindre sjukhus från norr till söder, se faktaruta. Ett antal ansvariga för rekrytering av ST-läkare inom olika specialiteter har avslöjat hur läkarnas AT-val kvalificerar dem för specialisttjänstgöring.

För den ängslige är resultatet upplyftande. Generellt har så gott som alla rekryterare svarat att de inte utesluter någon som söker ST-tjänst, att alla bedöms efter goda meriter, referenser och ett stort intresse för det utvalda specialistområdet. Ingen sökande ratas beroende på var de gjort sin AT.

Men några undertoner finns ändå i svaren. Framför allt är det tydligt att personliga kontakter smäller högt. Alla tillfrågade rekryterare vill att klinikens ledning och personal ska ha god kännedom om den tilltänkta ST-läkaren. Antingen får läkaren börja med en provanställning eller ett vikariat eller så prioriteras de som gjort AT på sjukhuset.

Den senare tendensen är tydligast på sjukhus i mindre orter, i glesbygd och i Norrland. Här är det vanligt att AT-läkare från det egna sjukhuset får ett försprång i kampen om ST-platser. Det bekräftar bland andra Margaretha Lindberg, biträdande verksamhetschef för invärtesmedicin vid Mora lasarett.

– I en valsituation prioriterar jag en AT-läkare härifrån Mora lasarett, säger hon.

Ett liknande svar ger Ingrid Brunn, chef för ortopedklinikens läkaravdelning vid Östersunds sjukhus.
– Den största meriten är att ha gjort sin AT på här på sjukhuset. De flesta av våra ST-läkare har gjort det, bara en är hitrekryterad utifrån.

Specialistbrist är den främsta orsaken till denna prioriteringsordning, menar rekryterarna. Sjukhus i Norrland och på landsbygden har svårt att locka färdiga specialistläkare. Strategin är därför att täcka behovet underifrån och själva utbilda specialister som förhoppningsvis får större lokal förankring och vill stanna efter avslutad ST.

På landets universitetssjukhus däremot, är prioriteringsordningen en annan. Visserligen vill också dessa rekryterare att läkaren ska provanställas eller vikariera innan ST-tjänsten tillsätts. Men bäst odds för en ST-plats har läkare med forskningsmeriter eller stort intresse för forskning.

– Vi är oerhört fokuserade på forskning och undervisning och är därför intresserade av att rekrytera potentiella doktorander, säger Bengt-Åke Bengtsson, verksamhetschef för medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

På Karolinska universitetssjukhuset har rekryterarna samma inställning, vilket också understryks i sjukhusets platsannonser.

– Ett dokumenterat forskningsintresse och alla slags forskningsaktiviteter är meriterande, säger Viktoria Hjalmar, sektionschef för hematologiskt centrum som är i full färd med att leta ST-läkare.
ytterligare en detalj som framkommer av rekryterarnas svar är att intresse och målmedvetenhet lönar sig. Det är till exempel ett stort plus i kanten att redan under AT-tiden skaffa sig praktisk erfarenhet av den tilltänkta specialiteten. Det bekräftar bland andra Per Mattsson, biträdande överläkare och klinikstudieledare vid kirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

– Den som vill ha ST-plats i kirurgi hos oss gör klokt i att välja en längre period av kirurgi under sin AT.

Att också ha erfarenhet av den tilltänkta specialitetens arbetsrutiner är en fördel inför specialisttjänstgöringen. Den som suktar efter jourtäta områden som kirurgi eller anestesi bör ha övat på obekväm arbetstid.

– Vi vill definitivt att de som anställs som ST-läkare i anestesi och intensivvård ska ha gått jourer. Att välja specialistinriktning är att göra ett livsval och då måste läkaren känna sig bekväm med arbetsrutinerna, säger Torbjörn Karlsson, verksamhetschef för anestesi och intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

En gammal meritsanning kan dock Dagens Medicins kartläggning tona ner, nämligen den om att AT-läkare från mindre sjukhus har klart försprång när de söker ST. Detta eftersom de skulle ha skaffat sig en bredare klinisk erfarenhet, fått ta större ansvar och givits en bättre och mer individuell utbildning. Bara en ST-rekryterare har sagt sig göra en sådan prioritering.

Orsaken till att denna jämlika syn nu infunnit sig är, menar många, att kvaliteten på allmäntjänstgöringen förbättrats över hela landet.  De små sjukhusens fördel i form av större klinisk erfarenhet utjämnas nu av att många stora sjukhus satsar extra på att strukturera utbildningen och ge sina AT-läkare mer klinisk erfarenhet. Enligt de flesta rekryterare är värdet av AT-platserna därför detsamma.

– Jag tror att erfarenheterna från stora och små sjukhus kompletterar varandra, säger till exempel Lena Carlsson, klinikchef för onkologkliniken vid Sundsvalls sjukhus och lugnar kanske därmed någon karriärstressad själ.

Rekryterarnas bästa tips – så får du din dröm-ST!

Inför AT-tiden
»    Att få in en fot underlättar. Sök AT på tänkbar framtida ST-plats. Särskilt meriterande på mindre sjukhus i Norrland eller i glesbygd där specialistbristen är störst.
»    Lockar ST på stort universitetssjukhus? Dokumenterat forskningsintresse är ett stort plus. Välj gärna forskar-AT eller skaffa andra forskningsmeriter.
»    Goda referenser är a och o. Visa framfötterna på din AT-plats. Ta egna initiativ.
»    Förlägg om möjligt extra AT-tid till den specialitet du kan tänka sig i framtiden.
»    Tänker du dig en jourtät specialitet? Testa jourtjänst under AT-tiden.
»    Gör examensarbete inom din drömspecialitet.

Inför ST-tiden
» Vikariera ett tag på den klinik där du kan tänka dig din specialisttjänstgöring. Det är ett livsval du gör som måste kännas rätt.
» I Norrland och glesbygd vill de ha sina specialister kvar: välj ST på tänkbar framtida arbetsplats.
» Skriv en bra ansökan!
» Var inte rädd för att byta ST om det inte känns rätt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev