Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag29.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Smärtombud på vårdcentral har lindrande verkan

Publicerad: 25 Oktober 2002, 09:18

I sydvästra Stockholm får distriktssköterskor möjlighet att arbeta som smärtombud som ska utveckla omhändertagandet av patienter med kroniska smärttillstånd. I uppdraget ingår bland annat att bistå kollegor när de kommer med frågor och att arbeta fram policydokument kring smärtbehandling.


I sydvästra Stockholm ges en till två distriktssköterskor vid 32 vårdcentraler möjlighet att arbeta som smärtombud.   Tanken är att smärtombuden ska ansvara för att förbättra vård och omhändertagande av patienter med kroniska eller långvariga smärttillstånd vid respektive vårdcentral.   Men smärtombuden ska även utveckla ett policydokument som ska ligga till grund för handläggningen. De ska också bistå kollegor när de har frågor om smärta och smärtbehandling.  - Det kom väldigt ofta synpunkter från distriktssköterskorna om att de upplevde att de hade för lite kunskaper om smärta och smärtbehandling, säger Lena Törnkvist, distriktssköterska och vårdutvecklingschef vid Allmänmedicin Stockholm.   - Det handlade bland annat om att man ville kunna ge sina patienter bättre råd om hur man förebygger, eller lär sig att leva med sin smärta, fortsätter hon.   För att undersöka saken närmare utförde hon en enkätundersökning bland distriktssköterskor i Sydvästra sjukvårdsregionen i Stockholms läns landsting.   Det visade sig att missnöjet främst handlade om den egna bristen på handlingsberedskap, men även hur man följde upp och dokumenterade patienternas smärtproblematik.  Det visade sig också att det inte vid någon av de undersökta vårdcentralerna fanns någon skriftlig information eller policy som stöd för hur dessa patienter skulle tas om hand.   För att råda bot på problemet och samtidigt undersöka effekten av en utbildningsintervention fick intresserade distriktssköterskor från olika vårdcentraler gå en kurs om smärta och smärtbehandling.   Efter kursen träffade Lena Törnkvist distriktssköterskorna vid tio tillfällen för att diskutera hur de nya kunskaperna skulle komma kollegorna och patienterna till godo.   De nyblivna smärtombuden arbetade bland annat fram sätt att förbättra rutiner och samarbete mellan olika yrkeskategorier på vårdcentralerna.   Och ombuden hade effekt. En utvärdering visade att patienter med långvariga smärttillstånd som omhändertogs av distriktssköterskor på de vårdcentraler där det fanns smärtombud, upplevde att de genom råd och undervisning hade fått minskade smärtproblem, jämfört med andra patienter. Men de upplevde även att kunskaperna om deras smärta ökade.  Vid de undersökta vårdcentralerna använde två av tre distriktssköterskor Vas, visuell analog skala, för att mäta patienternas smärta efter införandet av smärtombud, jämfört med 6 procent innan smärtombuden infördes.  Även om många patienter vid uppföljningen fortfarande uppgav att de inte var nöjda med behandlingen eller att de inte hade ett tillfredsställande välbefinnande, upplevde de sig i hög grad bekräftade och förstådda i mötet med samtliga distriktssköterskor.   Även distriktssköterskorna visade sig vara mer nöjda med vården av smärtpatienterna vid uppföljningen.  - I och med en enkel utbildning, sammankopplad med ett antal nätverksträffar, förbättrades en mängd aspekter av vård och dokumentation, säger Lena Törnkvist.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev