Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Snabb anmälan förs inte vidare till Ansvarsnämnden

Publicerad: 14 februari 2006, 12:46

Det blir ingen ny lag som tillåter personal att göra anonyma anmälningar om misstag i vården. Däremot föreslår Socialstyrelsen att en snabb anmälan inte ska föras vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.


Att låta sjukvårdspersonal anmäla fel och misstag inom vården anonymt skulle kunna vara ett sätt att få fler att våga rapportera incidenter utan risk för disciplinpåföljd i form av vidareanmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Så gick resonemanget när Socialstyrelsen såg över sitt förslag till ny lagstiftning om patientsäkerheten, enligt lex Maria, se Dagens Medicin nr 38/05.

Men när myndigheten i slutet av förra veckan gjorde en muntlig genomgång för vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson av förslagen, hade den delen dragits tillbaka. Se även debattartikel på sidan 4 i denna veckas utgåva.

- Ett rapporteringssystem som tillåter anonyma anmälningar ger fel signaler. Man ska inte behöva smyga med att man gör misstag, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

I stället vill myndigheten begränsa möjligheten att anmäla sjukvårdspersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Om personalen anmäler en händelse till vårdgivaren - landsting, kommun eller privat entreprenör - inom sju dagar, kommer Socialstyrelsen inte att ta ärendet vidare till HSAN.

Upprepade misstag ska anmälas  - Har personalen gjort en anmälan och sjukvårdshuvudmannen analyserat misstaget samt vidtagit åtgärder så har de ju gjort något åt saken själva. Då finns inte samma behov för staten att gå in och göra påpekanden. Men om en person upprepade gånger gör fel så finns det förstås anledning att fundera om det är frågan om en riskindivid vars legitimation kan ifrågasättas. I så fall görs en HSAN-anmälan, säger Johan Carlson.

Socialstyrelsens lagförslag innebär även att myndigheten ska ta del av, och analysera, uppgifter från sjukvårdens avvikelsehanteringssystem. Dessutom ska myndigheten årligen ge ut en patientsäkerhetsrapport.

Säger inte ja på stående fot  Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson tycker att Socialstyrelsens förslag till ny patientsäkerhetslagstiftning går "åt rätt håll".

- Vi behöver ett system där vi får upp anmälningsfrekvensen inom sjukvården. Jag vill inte ta ställning till enskildheter i förslaget, men det är viktigt att sjukvården får igång ett djupare säkerhetstänkande som inte påverkas av rädsla för disciplinåtgärder, säger hon.

Men finns det inte en risk att personer vars legitimation kan ifrågasättas slipper HSAN-anmälan och disciplinpåföljd om Socialstyrelsens plikt att anmäla begränsas?

- Jo, visst finns en sådan risk. Jag säger inte ja till förslaget på stående fot, men det är i rätt riktning, svarar Ylva Johansson.

Socialstyrelsens förslag överlämnas i sin helhet till regeringen i dag, onsdag den 15 februari.

Även den borgerliga alliansens välfärdsgrupp framhåller i sin slutrapport Från byråkrati och monopol till patientmakt och mångfald behovet av förändringar i lex Maria.

"Det måste finnas en vilja och ett stöd för att förändra utan att skuldbelägga individer. Det ska vara tydligt att ansvaret ligger på organisationsnivå. Tillämpningen enligt lex Maria kan då förbättras så att fler misstag rapporteras till Socialstyrelsen", heter det i rapporten.

Läkarförbundet hör till dem som efterlyst möjligheten till anonym avvikelserapportering.

- Vi i Läkarförbundet vill se två anmälningssystem som är frikopplade från varandra. Ett där patienten har möjlighet att göra HSAN-anmälan och ett där sjukvården själv anmäler, utreder och åtgärdar misstagen, utan att personalen riskerar repressalier. Men detta vågar nog politikerna inte fatta beslut om, så Socialstyrelsens förslag är något av en medelväg, säger förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News