Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Snabb ballongvidgning var bättre än trombolys

Publicerad: 20 mars 2002, 17:30

ACC 2002: Det är bättre att transportera en patient med hjärtinfarkt till ett sjukhus som kan göra ballongvidgning, än att ge propplösande läkemedel på närmaste sjukhus. Övertygande data från den danska Danami-II studien, som presenterade på ACC:s sista dag, kan komma att förändra behandlingen av infarktpatienter i flera europeiska länder.


DANAMI-II fick avbrytas i förtid eftersom resultaten visade en så stor fördel för patienter som fått ballongvidgning, PCI, att det inte var etiskt rimligt att fortsätta randomisera patienter till trombolysbehandling.  - Personligen anser jag att vi nu bör bygga ut en prehospital diagnostik av infarktpatienterna, så att alla kan köras direkt till de sjukhus som gör PCI, säger Henning Rud Andersen, överläkare vid Skejby Sygehus i Århus, som också presenterade studien här i Atlanta.  DANAM-II omfattar 1572 patienter, från 24 olika danska sjukhus, och ytterligare fem centra som utförde PCI. Dessa sjukhus har 62 procent av Danmarks befolkning i sina upptagningsområden.  I studien kördes patienterna först till sitt närmaste sjukhus där de sedan randomiserades så att vissa fick köras vidare i ambulans till närmaste PCI-centra. Cirka 70 procent av patienterna i studien kom från de sjukhus som inte har PCI.  Den genomsnittliga tiden från symtom till behandling var 160 minuter i den grupp som fick propplösande trombolys och ytterligare en timma i den grupp som fick PCI.   Studien tittade på död, ny hjärtinfarkt och stroke inom 30 dagar efter hjärtinfarkten. I gruppen som gavs trombolys drabbades 13,7 procent av patienterna av antingen död, ny infarkt eller stroke. I gruppen som fick PCI var siffran 8,0 procent.  Dramatiskt färre nya infarkter  Det goda resultatet bars framför allt upp av en dramatisk minskning i andelensom fick en ny hjärtinfarkt. I trombolysgruppen fick 7,6 procent en ny infarkt inom 30 dagar, mot endast 1,6 procent i gruppen som fick PCI.  För den grupp av patienter som kom från sjukhus som inte hade PCI, var siffrorna lika bra; 14,2 procent mot 8,5. Detta trots att deras PCI-patienter hade en sammanlagd till behandling på i genomsnitt över tre timmar.  - Nu är studien presenterad, nästa steg blir att kardiologer i hela Danmark får möjlighet att diskutera den. Den diskussionen får avgöra vilka organisatoriska förändringar som kommer att göras i vården av infarktpatienter, säger Henning Rud Andersen till Dagens Medicin omedelbart efter sin presentation.  Tror på stora konsekvenser  Personligen är han övertygad om att konsekvenserna blir stora. Först och främst, en markant ökning av antalet PCI som utförs i Danmark. Därefter hoppas han på en utbyggnadd av de telemedicinska möjligheterna, så att patienter med bröstsmärtor kan diagnostiseras redan i hemmet eller i ambulansen, och köras direkt till ett PCI-center om de har en tydlig hjärtinfarkt.  Även om en sådan omorganisation kommer att innebära större kostnader initialt, är Henning Andersen övertygad om att kostnaderna inte kommer att öka på sikt. Många av patienterna som får trombolys, hamnar förr eller senare i kateterlaboratoriet på ett PCI-center.  Danami-II undersökte inte effekterna av att starta tromblysbehandlingen redan på väg in till sjukhuset, så kallad prehospital trombolys. Detta är en metod som byggs ut på många håll i Sverige, men som av geografiska skäl inte är lika aktuell i Danmark.  - Efter vår studie, tror jag inte prehospital trombolys är ett alternativ för oss i Danmark, eller någon annanstans, där patienterna kan komma till ett PCI-center inom tre timmar från symtomstart, säger Henning Andersen.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev