Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Snabb trombolys före ankomst till sjukhus halverade dödlighet

Publicerad: 28 september 2004, 09:26

Tidigt insatt prehospital trombolys, propplösande behandling, innan patienten kommer till sjukhus ger den bästa prognosen vid akut ST-höjningsinfakt. Detta enligt en fransk studie som publiceras i tidskriften Circulation den 5 oktober.


Det finns randomiserade studier som visat att prehospital trombolys, PHT, ger en likvärdig prognos som akut ballongvidgning med stentinsättning, PCI. Men det finns inte så mycket data från den "verkliga" vården av patienter med akut hjärtinfarkt.  I Frankrike har akutvården uppmuntrat användning av PHT i tio år med intensivvårdsbilar där läkare ingår i teamet. Forskare från bland annat Service de Cardiologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, Frankrike analyserade samtliga fall av akut ST-höjningsinfarkt vid 369 intensivvårdsenheter i Frankrike under november månad 2000.  1 922 patienter (medianålder 67 år, 73 procent män) ingick i studien. Av dessa fick 180 patienter PHT, 365 trombolys, propplösande behandling, på sjukhus, 434 behandlades med akut PCI och 934 patienter fick ingen reperfusionsbehandling alls. Mediantiden från symtomdebut till ankomst till sjukhus var 3,6 timmar, 3,5 timmar, 3,2 timmar respektive 12 timmar.  Dödligheten på sjukhus var 3,3 procent för PHT, 8,0 procent för trombolys på sjukhuset, 6,7 procent för primär PCI och 12,2 procent för ingen reperfusionsbehandling. Ettårsöverlevnaden var 94 procent, 89 procent, 89 procent respektive 79 procent.  När man kompenserade för andra faktorer i en multivariat analys var risken att dö inom ett år för patienter som fått PHT 51 procent lägre, jämfört med för övriga patienter. När jämförelsen begränsades till dem som fått någon typ av reperfusionsbehandling var riskminskningen inte längre signifikant (relativ risk 0,52 procent, p=0,08).  För patienter som fick PHT inom 3,5 timme efter symtomdebut avled dock ingen på sjukhus och ettårsöverlevnaden var 99 procent. Tidsfaktorn var den viktiga i sammanhanget. När PHT utfördes mer än 3,5 timmar efter symtomdebut var det ingen skillnad mellan patienter som fick trombolys i akutbilen eller på sjukhus.  Författarna påpekar att en anledning till utfallet var att en stor del av patienterna som fick PHT även genomgick PCI tidigt. 37 procent fick PCI under det första dygnet på sjukhus och 67 procent fick PCI innan de skrevs ut från sjukhuset efter hjärtinfarkten.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev