lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Snabbt farväl till opererade räddade Motalas gynkirurgi

Publicerad: 8 november 2006, 06:00

"Tidig hemgång", ett koncept från förlossningsvården, blev räddningen för den gynekologiska kirurgin på Lasarettet i Motala. Sedan två och ett halvt år är den nedlagda slutenvården återuppstånden som dygnskirurgi.


1983 blev kvinnokliniken på Lasarettet i Motala pionjär med tidig hemgång efter förlossning. Med tanken att mammor mår bäst hemma skickades de nyblivna familjerna hem efter bara något dygn på BB, men med möjlighet till ständig kontakt med sjukhusets personal. I dag är modellen etablerad i hela landet.

Nu kan turen vara kommen till den gynekologiska kirurgin. Åter ligger Lasarettet i Motala i frontlinjen med snabb hemgång. På kvinnokliniken har vårdtider på upp till fem dygn kortats till som mest 24 timmar. Men det var under hot om att helt förlora framfallsoperationer, hysterektomier och annan gynekologisk kirurgi som förändringen drevs igenom, berättar kvinnoklinikens verksamhetschef Barbara Almfeldt.

– En omorganisation i landstinget gjorde att vi från och med januari 2004 skulle förlora all gynekologisk slutenvård. Allt skulle flyttas till Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det ville varken vi eller våra patienter, säger hon.

Patientgrupper valdes ut noga
För att rädda kvar den gynekologiska kirurgin började personalen på kvinnokliniken fundera på en lösning. De hörde talas om en satsning vid Skellefteå lasarett där hysterektomi, bortoperation av livmodern, framgångsrikt omvandlats till dygnskirurgisk verksamhet med efterföljande vård i hemmet. Med sin långa tradition av korta vårdtider vid förlossning kände Motalas personal att den kanske hade funnit en fungerande modell. Den 1 januari 2004 startade det tvååriga projektet "Gynekologisk hemsjukvård i Motala", baserat på Skellefteå­konceptet.

– Vi gjorde ett noggrant urval av de patienter som skulle ingå i försöket. Framför allt skulle det vara patientsäkert, berättar Ninnie Borendal Wodlin, överläkare vid kvinnokliniken i Motala och en av de drivande i projektet.

Patienter med planerad framfallsoperation, TVT -operation mot inkontinens eller hysterektomi bedömdes vara särskilt lämpliga.
I vissa fall inkluderades även andra ingrepp, som amputation av livmoderhalsen och borttagande av godartade cystor. Patienter som ansågs olämpliga för dygnssjukvård och efterföljande hemsjukvård skickades till Linköping eller Norrköping.

För att göra den nya, snabba vården möjlig satsade kvinnokliniken på ett antal parametrar. Före ett ingrepp fick patienterna grundlig information om operation och eftervård. Smärtlindringen förändrades från sedvanlig helnarkos och efterföljande intravenös morfinbehandling till lättare narkos och lokal ryggbedövning.

– På så sätt kom patienterna upp snabbare ur sängen och slapp en stor del av det illamående de annars drabbades av på grund av morfinet, säger överläkare Anna Saland.

Till sist omvandlades eftervården till hemsjukvård. Patienterna stod i tät kontakt med sjuksköterska för råd om smärtlindring och ingripande vid eventuella komplikationer.

– Resultatet blev ännu bättre än vi trodde. Många av de ingrepp som planerats som dygnssjukvård kunde i stället utföras som dagkirurgi. Framfallsopererade som tidigare kunde ligga två, tre dygn på sjukhus kan nu gå hem efter åtta timmar, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Den formella utvärdering som avslutade den tvååriga projektperioden visade att också patienterna var nöjda med modellen. 155 patienter mellan 20 och 95 år fick skatta sin upplevelse av hela vårdtiden och smärtan de känt efter operationen. En övervägande andel gav betyg som bra eller mycket bra.

Modellen nu permanent
Enligt Barbara Almfeldt är det framför allt den grundliga patientinformationen som varit avgörande för projektets framgång.

– Patienterna vet exakt vad som ska hända och känner sig trygga med det, säger hon.

I dag är tidig hemgång ett permanent inslag på kvinnokliniken. Sedan den 1 januari 2006 är systemet helt infört. Och ryktet om konceptet sprider sig. Det som primärt var tänkt som en räddningsaktion för Motala kan eventuellt bli modellen för hela Landstinget i Östergötland.

– I slutändan kan sjukvården spara mycket pengar som kan komma andra patienter tillgodo, säger Barbara Almfeldt.

Problemet:
Omorganisation i Landstinget i Östergötland stängde den gynekologiska slutenvårdsavdelningen på Lasarettet i Motala i januari 2004. Men lokal
gynekologisk specialistvård var fortsatt efterfrågad bland patienter.

Lösningen:
Projektet "Gynekologisk hemsjukvård" startades. På försök utfördes olika typer av gynekologisk kirurgi som dygnssjukvård med efterföljande hemsjukvård. Väl förberedda patienter och förändrad smärtlindring var nyckelkomponenter.

Resultatet:
Dygnssjukvården har blivit en succé. Vården bedöms vara lika säker och patienterna lika nöjda som med slutenvård. Vårdtiden har minskat radikalt.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev