Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Snarkande barn var oftare hyperaktiva

Publicerad: 25 mars 2002, 14:46

Ouppmärksamhet och hyperaktivitet bland barn kan kopplas till ökad sömnighet dagtid och till snarkning och andra andningsrelaterade sömnstörningar. Det visar en studie som publiceras i tidskriften Pediatrics.


Forskarna som bland annat arbetar vid University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, utförde en studie med 866 barn i åldrarna två till 14 år.  Barnens föräldrar fick bland annat genomföra en enkät där de bland annat fick uppge om, och i så fall ur mycket, barnen snarkade när de sov, samt om barnen var sömniga dagtid.  Föräldrarna fick även fylla i två olika enkäter, ett så kallat "hyperactivity index" och en enkät kallad "inattention/hyperactivity scale", för att redogöra för om barnen hade problem med ouppmärksamhet, eller överaktivitet.  Studien visar att 16 procent av barnen var vanemässiga snarkare.  När det gäller det så kallade "hyperactivity index" hade 13 procent vad man kallade höga värden på denna skala. Vid en närmare granskning av siffrorna fann man att nästan dubbelt så många, 22 procent av de snarkande barnen, hade höga värden. Motsvarande siffra bland de icke-snarkande barnen var 12 procent.  Hos de barn som bedömdes vara snarkare undersökte forskarna fyra faktorer - vanemässig snarkning, hur pass svåra snarkare de var, trötthet och  Hos de barn som var snarkare undersöktes fyra faktorer. De barn som uppfyllde en av dessa faktorer hade 30 procent ökad risk att lida av hyperaktivitet. För dem som uppfyllde en av totalt fyra faktorer bland dem som bedömdes lida av sömnighet dagtid var risken ökad med 60 procent.  Riskerna var liknande när det gäller den så kallade inattention/hyperactivity scale. Denna skala visade att kopplingen mellan snarkning och hyperaktivitet var starkast bland pojkar under åtta års ålder.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev