Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialministern öppnar för eget register för landstingen

Publicerad: 16 december 2003, 13:15

Socialminister Lars Engqvist öppnar nu för att det kan bli möjligt att landstingen får tillgång till ett läkemedelsregister för att följa upp läkemedelsanvändningen.


- Vi har inte ställt den frågan åt sidan, säger hans pressekreterare Refik Sener.  I juni presenterade regeringens utredare Leif Ekberg utredningen om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet.  Där föreslår han att ett läkemedelsregister ska byggas upp på Apoteket och att förskrivarna av läkemedel ska kunna få ta del av vilka läkemedel en patient hämtat ut, om patienten samtycker till detta.  Utredaren föreslog också att Socialstyrelsen ska få bygga upp ett hälsodataregister baserat på enskilda individers läkemedelslistor, ävenutan patientens samtycke.  Leif Ekberg argumenterar för att dessa både register är så angelägna för dels patientnyttan, dels forskarnyttan, att de överväger riskerna för integritetsintrång.  Integriteten ännu viktigare  Däremot avvisade utredaren kravet från Landstingsförbundet att bygga upp ett nytt individbaserat men avidentifierat läkemedelsregister. Leif Ekberg medgav att ett sådant register skulle tillgodose landstingens "ioch för sig berättigade krav på förbättrade möjligheter att effektivisera sin uppföljning på läkemedelsområdet". Men han hävdade att det samhällsintresset inte väger tyngre än patientens rätt att hävda sin personliga integritet.  Flera tunga remissinstanser - bland annat Apoteket, Socialstyrelsen, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkarförbundet och PRO - har sedan stött Landstingsförbundets krav.  Socialminister Lars Engqvist låter nu via sin pressekreterare Refik Sener meddela att den kommande propositionen "i stort sett" kommer att innehålla utredningens två huvudförslag om läkemedelsregister på Apoteket och på Socialstyrelsen. Däremot har socialdepartementet ännu inte tagit ställning i frågan om landstingens verktyg för läkemedelsuppföljning.  "En fråga där vi inte viker ned oss"  Vid en läkemedelskonferens den 10 december sade socialminister Lars Engqvist enligt tidningen Läkemedelsvärlden: "Vi kommer inte att tillmötesgå landstingens krav på att få ta del av individbaserade registerdata i avkodad form."  Nu hävdar Refik Sener att det uttalandet är grundat på ett missförstånd och att socialdepartementet fortfarande bereder Landstingsförbundets krav på att få ett register för uppföljning av läkemedelsanvändning.  Kan man tolka det som en öppning för att landstingen kan få igenom sina krav?  - Ja. Den frågan är inte avgjord ännu, säger Refik Sener.  Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson ökar nu trycket på socialministern att gå med på landstingens krav om uppföljningsverktyg. Han säger att frågan kommer att lyftas in i nästa års förhandlingar mellan Landstingsförbundet och regeringen om landstingens övertagande av kostnadsansvar för läkemedelsförmånen.  - Vid den kontrollstationen blir det svårare för regeringen att gå runt det här. Det här är ju en fråga där vi inte viker ned oss, hävdar Lars Isaksson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev