fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen anklagas för att detaljstyra vård

Publicerad: 4 april 2006, 12:11

Socialstyrelsen lägger sig i sjukvården för mycket, anser Sveriges Kommuner och Landsting som kritiserar myndigheten för att överskrida sina befogenheter.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd begränsar i allt högre utsträckning landstingens självbestämmande. Det anser Sveriges kommuner och landsting, som i två brev nyligen har reagerat kraftigt mot Socialstyrelsen.

I ett brev kräver organisationen att Socialstyrelsen stoppar ett pågående arbete med nya föreskrifter om säkerhetsarbete inom psykiatrin.

- Myndigheten saknar omvärldsanalys av det säkerhetsarbete som redan pågår inom landstingen och klampar dessutom in och vill detaljstyra hur säkerhetsarbetet ska organiseras, säger Lars Fredriksson, handläggare på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Enligt organisationen behövs det en inventering av hur många avdelningar med hög säkerhetsklassning som verkligen behövs inom psykiatrin.

- I dag byggs det säkerhetsklassade avdelningar i bland annat Växjö, Sundsvall, Stockholm, Örebro och Kristinehamn. Det innebär att vi får säkerhetsklassade avdelningar i en omfattning som rimligen inte kommer att behövas, säger Lars Fredriksson som nu ska inventera psykiatrins byggplaner.

Anklagas för att "klampa in"  Tills inventeringen är klar kräver Sveriges Kommuner och Landsting att Socialstyrelsen stoppar framtagandet av de föreskrifter och den handbok som ska vara klara när en ny lag om säkerheten inom psykiatrin träder i kraft i sommar, se Dagens Medicin nr 4/06. Organisationen reagerar även mot Socialstyrelsens planerade föreskrifter som säger att psykiatrin ska utse en särskild säkerhetsansvarig samt en anmälningsansvarig för säkerhetsfrågor.

- Det är inte Socialstyrelsens sak att klampa in och styra detta. Det finns redan verksamhetsansvariga inom psykiatrin som har ansvar för säkerheten. Om detta sedan inte fungerar så är det en sak för Socialstyrelsen att ta upp i sin tillsyn, säger Lars Fredriksson.

"Tar sig allt större frihet"  I februari reagerade Sveriges Kommuner och Landsting på att Socialstyrelsen "tar sig allt större frihet" när den genom föreskrifter och allmänna råd begränsar landstingens möjligheter att rekrytera och utbilda personal. SKL hänvisar till flera rapporter och allmänna råd där myndigheten pekar ut kompetensnivå och organisationsmodeller inom främst äldrevården. I rapporten Investera nu, som beskriver kompetens och ledarskap inom äldreomsorgen, anges exempelvis att antalet medarbetare per första linjens chefer ska begränsas.

- Man kan undra vilken evidens de har för detta. Socialstyrelsen ska hålla sig för god att gå in och detaljstyra kommunernas och landstingens verksamhet på detta sätt, säger Britta Rundström, chef för Sveriges Kommuners och Landstings avdelning för lärande och arbetsmarknad.

- I stället för att reglera verksamheten borde Socialstyrelsen i högre grad utvärdera kvaliteten på det som görs inom exempelvis äldrevården, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

Dagens Medicin har sökt Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund, men han hänvisar till ett svar som han i februari skickade till Sveriges Kommuner och Landsting.

I detta skriver han att myndigheten arbetar för att stärka de brister som finns när det gäller kvaliteten i vård och omsorg. "En del av dessa brister beror på oklarheter i kompetens och otillräckligt kunskapsstöd", skriver Kjell Asplund.

Därför finns krav på en utvecklad normering av bland annat äldreomsorgen, enligt Socialstyrelsen.

Kjell Asplund beklagar att SKL uppfattar myndighetens arbete som inskränkande, men skriver att han kan förstå att det kan uppfattas så.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev