Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen föreslår ökad satsning på vidareutbildning

Publicerad: 5 november 2007, 15:01

Primärvården bör få ökade resurser från staten för att vidareutbilda personal i kognitiv beteendeterapi. Det är ett av de förslag för ökad psykosocial kompetens inom primärvården som Socialstyrelsen i dag överlämnar till regeringen.


I somras fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka den psykosociala kompetensen inom primärvården. I de förslag på åtgärder som i dag presenteras menar Socialstyrelsen bland annat att landstingen bör satsa på vidareutbildning av psykologer och kuratorer för att i större omfattning kunna erbjuda evidensbaserad samtalsbehandling.

Utbildning i kognitiv beteendeterapi är vad myndigheten främst rekommenderar.

En sådan satsning kräver dock statligt stöd till landstingen, menar Socialstyrelsen. Även en utökning av antalet utbildningsplatser till socionom och psykolog är något som regeringen bör överväga, menar Socialstyrelsen.

Myndigheten har även utrett hur kompetensen inom området kan stärkas hos övrig personal inom landsting och kommuner som arbetar med personer med psykiskt sjukdom.

Här föreslår myndigheten en satsning med statligt stöd under en femårsperiod för vidareutbildning av baspersonalens kompetens inom kommuner och landsting. Med baspersonal menas exempelvis, skötare, undersköterskor och behandlingsassistenter inom kommuner och landsting.

Läs rapporterna på Socialstyrelsen hemsida

Förslag till kompetensförstärkningar i hälso- och sjukvård och socialtjänst
Psykosocial kompetens inom primärvården

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News