fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen granskar smittskyddsbrott

Publicerad: 14 september 2005, 09:52

Socialstyrelsen kartlägger nu vilka landsting som bryter mot smittskyddslagen och låter patienter med allmänfarliga sjukdomar betala behandlingen själva.


Den som har en allmänfarlig smittsam sjukdom, exempelvis hepatit C eller hiv, har rätt till kostnadsfri vård och behandling. Men landstingens följsamhet till smittskyddslagen varierar. På vissa håll får patienterna den kostnadsfria vård som de har rätt till medan de på andra måste betala för den. Sedan detta uppmärksammats i media, kommer Socialstyrelsen nu att göra en kartläggning i landstingen.

- Eftersom vi har fått indikationer på att praxis är olika i landstingen måste vi stämma av hur det faktiskt förhåller sig och se till att de meddelandeblad, där vi klargjorde regler om smittskyddet och följsamheten till lagen, blir bättre. Så sent som i juni gav vi ut ett meddelandeblad om hur infektionsklinikerna ska agera när det gäller patienter med smittsamma allmänfarliga sjukdomar, säger Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Ska tillämpas generöst  Myndigheten har nu vänt sig till samtliga smittskyddsläkare i landet för att få veta hur de informerat om den nya smittskyddslagen i sina respektive landsting. Dessutom ska samtliga infektionskliniker få besvara en enkät som ska klargöra i vilken grad de känner till och följer gällande regler.   ¨  Enligt Socialstyrelsens meddelandeblad ska kostnadsfriheten börja gälla redan vid de undersökningar som görs för att kartlägga huruvida en patient är smittad av en allmänfarlig sjukdom. Beslut om kostnadsfrihet bör grundas på läkarens bedömning. Om läkaren anser att det finns anledning att misstänka en smittsam sjukdom ska patienten inte betala patientavgift, oavsett varför patienten uppsökt läkaren.  Socialstyrelsen understryker att kostnadsfriheten ska tillämpas generöst vid förstagångsbesök för att uppmuntra eventuella smittspridare att söka sjukvård.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev