Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen kritiserar diffusa lokala handlingsplaner

Publicerad: 13 augusti 2002, 15:15

Mer ambition och inriktning än konkreta mål, så sammanfattar Socialstyrelsen sina synpunkter i en första årsrapport till regeringen av hur den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården genomförs lokalt ute i landstingen.


Socialstyrelsen är kritisk till brister i landstingens redovisning av de lokala handlingsplanerna och menar att det är svårt att urskilja vad som är målsättning och vad som är åtgärd. Det här, menar Socialstyrelsen, försvårar den externa uppföljningen och utvärderingen som myndigheten har regeringens uppdrag att genomföra.  Det sker dock en utveckling mot ökad precisering av uppdraget och landstingen inför ersättningssystem som har en mer direkt koppling mellan åtagande och resurser. Få landsting har dock behandlat frågan om hur man ska få balans mellan uppdrag och resurser och hur uppföljningen ska gå till, konstaterar Socialstyrelsen.  Den nationella handlingsplanen som beslutats av riksdagen ska ge förbättringar inom primärvård, vård och omsorg om äldre, psykiatri samt tillgänglighet och mångfald. Staten bidrar till utvecklingen med ett resurstillskott på närmare 9 miljarder kronor till landsting och kommuner under åren 2002 till 2004.  I den nationella handlingsplanen läggs stor vikt att primärvården ökar tillgängligheten, förbättrar äldrevården och skapar fasta läkarkontakter.  Socialstyrelsens granskning visar att tillgängligheten tycks vara sämst när det gäller att komma fram till vårdcentralen per telefon. För att leva upp till målsättningen i de lokala handlingsplanerna menar Socialstyrelsen att det krävs en förbättring för att landstingen ska kunna leva upp till målen.  I närmare häften av landstingen håller man på att samordna sjukvårdsrådgivning per telefon för hela landstinget eller inom olika sjukvårdsområden.  Det är långt till målet om en fast läkarkontakt inom primärvården. Socialstyrelsens befolkningenkät visar att andelen av befolkningen som har en fast  läkarkontakt har minskat från 50 procent  år 1995 till drygt 40 procent år 2002. Men skillnaderna mellan landstingen är stora, andelen av invånarna med fast läkarkontakt varierar mellan 30 och 80 procent.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev