Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Socialstyrelsen kritisk till central rådgivning

Publicerad: 2 September 2003, 10:47

Förslaget att samordna sjukvårdsupplysningen per telefon kritiseras av Socialstyrelsen. Utredningen om den centraliserade rådgivningen visar brister vad gäller patientsäkerhet och vårdkvalitet, anser myndigheten.


Landstingsförbundet och sjukvårdshuvudmännen måste ta patientsäkerhetsfrågorna på större allvar då de planerar en samordnad sjukvårdsrådgivning, skriver Socialstyrelsen i ett brev till Landstingsförbundet.  Myndigheten har reagerat kraftigt på den utredning, Vård-råd direkt, sjukvårdsrådgivning i samverkan, som lades fram i våras och som ligger som grund för den fortsatta utvecklingen av en nationell sjukvårdsrådgivning på telefon.  - Det finns skrivningar i utredningen som vi inte kan instämma i när det gäller vårdkvalitet och patientsäkerhet. Förslaget uttrycker sig lite väl frimodigt vad gäller förväntningarna på vad den här rådgivningstjänsten ska erbjuda, säger Bo Lindblom, tillförordnad överdirektör på Socialstyrelsen.  Samtal kan snabbt kopplas vidare  Det utredningsförslag som Landstingsförbundet lagt fram innebär, i korthet, att de landsting som uppfyller vissa kvalitetskrav kan ansluta sig till den nationella sjukvårdsrådgivningen och dess beslutsstöd. Rådgivningen ska ha ett gemensamt nummer för hela landet, 1177, och om ett landsting har hög belastning på sin rådgivning kopplas samtalet snabbt över till ett annat landsting.  Som kvalitetsmått sägs att om 50 procent av bedömningarna leder till egenvård så är detta "en kvalitetsindikator på hur väl sjukvårdsrådgivningen lyckas lotsa personer till rätt vårdnivå vid rätt tidpunkt".  Men att ett stort antal patienter via telefonrådgivningen hänvisas till egenvård, kan knappast ses som något kvalitetsmått eftersom man inte vet vad som händer vidare med de patienter som lotsas bort från sjukvården, anser Socialstyrelsen.  I Landstingsförbundets utredning heter det vidare att "det är en fördel" att sjuksköterskan i telefonrådgivningen inte har tillgång till patientens journaler. Sköterskan kan då "lättare göra en ny och oberoende bedömning av patientens aktuella behov av åtgärder".  - Dessa formuleringar tror jag inte att någon som arbetar inom hälso- och sjukvården kan hålla med om. Det är definitivt inte i linje med arbetet för en bättre patientsäkerhet och högre vårdkvalitet, säger Bo Lindblom.  "Kanske slarvigt skrivet"  - Det var kanske slarvigt skrivet. Men om man är välkänd på vårdcentralen och har en tjock journal där, kanske man föredrar att ringa anonymt för att få en andra bedömning på saker och ting, förklarar Bo Swedin, projektledare för den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen.  Men det är väl inte sjukvårdsrådgivningens sak att bedöma patienter per telefon?  - Nej, det är inte det primära, men jag föreställer mig att många ringer för att höra om sjukvårdsrådgivningen har någon uppfattning om olika symtom, svarar Bo Swedin.  Kan skötas på entreprenad  Socialstyrelsen tycker att det är viktigt att sjukvårdsrådgivningen per telefon inte tar på sig större uppgifter än den ska.  - De får inte förväxla sin uppgift med SOS-alarm, akut- och jourmottagningar samt vårdcentraler. De måste ge allmänheten en tydlig varudeklaration av vad de står till tjänst med, säger Bo Lindblom.  Socialstyrelsen anser även att telefonrådgivningen bör ha en geografisk närhet till en jourläkarcentral. Detta för att ge sjuksköterskorna möjlighet att rådfråga läkare.  Men detta kommer sjuksköterskorna inte att kunna göra.  - Även om vi vill att rådgivningen ska vara en integrerad del av sjukvården så kommer den nog i de flesta fall att skötas på entreprenad och ligga i egna lokaler, säger Bo Swedin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev