Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen reder ut ordinationsbegreppen

Publicerad: 22 augusti 2017, 10:40

Myndigheten är i slutfasen av ett pilotprojekt som ska skapa mer ordning och reda i de digitala förskrivningarna.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenInera

Redan i dag dokumenterar förskrivare orsaken till varför ett läkemedel ordineras och vad som är målet med behandlingen. Men det görs ofta i den löpande journaltexten och inte alltid i tillräckligt stor utsträckning eller tillräckligt strukturerat. Det är bakgrunden till att Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att utveckla ett mer enhetligt kodsystem där varje givet läkemedel kan ha ett antal i förhand definierade ordinationsorsaker och där varje ordinationsorsak sedan svarar mot ett antal olika behandlingsändamål.

– Det gör det lättare för nästa förskrivare att förstå och ger bättre möjlighet till uppföljning, säger Karin Ahlzén, utredare vid Socialstyrelsens enhet för informationsstruktur och e-hälsa, till Dagens Medicin.

När ordinationsorsak är det begrepp som vänder sig till förskrivarna, vänder sig behandlingsändamålet till patienten. Behandlingsändamålet kommer att vara synligt på den klisteretikett som fästs på läkemedelsförpackningen, förklarar hon.

– Där lägger vi stor vikt vid integritetsaspekten och att informationen ska var lätt att förstå och inte oroa.

För att utvärdera det kodsystem som Socialstyrelsen nu byggt upp med ordinationsorsaker och behandlingsändamål, pågår sedan i våras en pilotstudie i läkemedelsmodulen Pascal, se faktaruta. Studien omfattar förskrivare i hela landet och pågår till den 31 oktober. Tanken är att det enhetliga kodsystemet ska kunna kopplas till andra system än Pascal, förklarar Karin Ahlzén.

Hur fungerar systemet med off-labelförskrivning?

– I den första versionen är de föreslagna ordinationsorsakerna helt baserade på läkemedlens godkända indikationer. Men det kommer även att gå att skriva ordinationsorsaken i fritext samt ges möjlighet att söka i systemet efter rätt begrepp.

Det ska också gå att göra regionala eller lokala tillägg. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus saknas det exempelvis ofta godkända indikationer, trots att det råder konsensus utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, förklarar Karin Ahlzén. På sikt ska systemet även ingå i den nationella läkemedelslistan.

Pascal

■ Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel för patienter som får sina läkemedel fördelade i påsar, så kallade dospatienter.
■ I dag använder sig alla vårdgivare, såväl offentliga som privata, av Pascal och det rör sig om cirka 200 000 patienter.
■ Pascal kan även byggas in i ett journalsystem.

Källa: Inera

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenInera

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News