Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Socialstyrelsen skärper sin kontroll över ST-läkarna

Publicerad: 25 november 2002, 09:13

Flera ST-läkare i psykiatri har på senare tid stött på nya krav på komplettering för att få sitt specialistbevis utfärdat av Socialstyrelsen. Det drabbade Ghassan Chahla, som tycker att han borde fått reda på de strängare kraven för länge sedan.


- Med tanke på bristen på specialister inom psykiatri är det anmärkningsvärt att man häller onödigt grus i maskineriet, säger Ove Eriksson, studierektor vid Psykiatrin södra i Stockholm.  Läkarnas specialistutbildning är målstyrd och det är verksamhetschef, handledare och studierektor som ansvarar för planeringen av utbildningen. När ST-läkaren ansöker om specialistbevis hos Socialstyrelsen är det också verksamhetschefen som ska bedöma huruvida läkaren nått upp till kraven i målbeskrivningen.  Men nu har flera studierektorer vid olika psykiatriska enheter i Stockholm fått signaler om att Socialstyrelsen inte vill godkänna ST-läkare som inte sidotjänstgjort inom barn- och ungdomspsykiatrin.  - Vid ansökningstillfället har ST-läkarna fått veta att denna typ av sidotjänstgöring är mer eller mindre obligatorisk. Men för oss är detta en nyhet tagen helt ur det blå, säger Ove Eriksson.  Har inte ändrat sin praxis  I en skrivelse till Socialstyrelsen kräver samtliga studierektorer inom Stockholms läns landsting att Socialstyrelsen går ut med ett förtydligande. Beslutar myndigheten att tjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin är nödvändig vill företrädarna dessutom få möjlighet att komma in med synpunkter samt få tid att planera ett nytt upplägg för utbildningarna.  - Att sätta upp nya riktlinjer utan att föra en dialog med berörda specialistföreningar är knappast seriöst. Det måste finnas en framförhållning som ger ST-läkaren utrymme för tidig planering, säger Ove Eriksson.  Enligt Socialstyrelsen har man emellertid inte infört några nya krav eller ändrat praxis när det gäller sidoutbildningarna. Däremot bekräftar Gunilla Hulth-Backlund, chef på behörighets- och utbildningsenheten, att man skärpt kontrollen vid prövning av ST-läkarnas ansökningar. Anledningen är att flera specialiteter smalnat av under senare år. Därför vill tillsynsmyndigheten nu försäkra sig om att målbeskrivningarna verkligen uppfylls.  - Även om det är verksamhetschefen som ska bedöma ST-läkaren är det vi som har det yttersta ansvaret för prövningen av specialistbevisen. Vi måste bli mer uppmärksamma så att utbildningarna inte smalnar av ännu mer, förklarar Gunilla Hulth-Backlund.  Inte återgått till regelstyrning  Hittills har en handfull ST-läkare inom psykiatri och allmänmedicin fått brev där de uppmanas att mer utförligt redogöra för hur de kompenserat bristen på sidotjänstgöring inom ett visst område.  - Det handlar inte om att vi har gått tillbaka till någon regelstyrning. Men har läkarna inte tjänstgjort inom ett område som enligt målbeskrivningen anses som viktigt så måste vi kunna kontrollera att de tillgodogjort sig kunskaperna på annat sätt, säger Gunilla Hulth-Backlund.  När Ghassan Chahla efter fem års ST-tjänstgöring inom Psykiatrin södra i Stockholm nyligen ansökte om formell behörighet blev han uppmanad att visa hur han uppnått kunskaper som motsvarar minst tre månaders tjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatri. Redogörelsen ska dessutom godkännas av en utomstående specialist verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin.  Ghassan Chahla. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Ghassan Chahla. Foto: Anders Kallersand.  - Min verksamhetschef har redan intygat att jag uppnått specialistkompetens - ändå ska plötsligt en utomstående komma in och bedöma mina kunskaper, säger Ghassan Chahla.  Han tillägger att han inte har något principiellt emot att komplettera sin utbildning.  - Men jag hade föredragit att få den här informationen för fem år sedan. Då hade jag kunnat lägga upp min utbildning annorlunda, säger Ghassan Chahla.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev