Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen utvärderar vaccinationsprogram

Publicerad: 14 januari 2013, 23:00

Stämmer de nuvarande vaccinationsprogrammen överens med den nya lagen? Det är en av de frågor Socialstyrelsen nu ska svara på.


Enligt regeringens vaccinationsproposition som trädde i kraft vid årsskiftet är det från och med nu regeringen och inte Socialstyrelsen som beslutar om införandet av nationella vaccinationsprogram. Men det är fortfarande Socialstyrelsens ansvar att ta fram underlag för besluten och göra omvärldsanalyser för att bedöma behovet av nya vaccinationsprogram.

Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att beskriva hur arbetet med att ta fram underlag för nationella vaccinationsprogram ska se ut. Myndigheten har också fått i uppdrag att ta fram en modell för att göra samhällsekonomiska analyser av nationella vaccinationsprogram. Dessa två uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 1 november i år.

Dessutom får Socialstyrelsen i uppdrag att senast den 1 november 2014 ta fram en kommunikationsstrategi om vacciner och vaccinationsprogram. Kommunikationsstrategin ska både ta upp behovet av information till allmänheten och till professionen. Detta arbete ska ske tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket. Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet ska också tillsammans föreslå hur de nationella vaccinationsprogrammen ska följas upp.

Slutligen får Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera och ompröva myndighetens tidigare rekommendationer om vaccinering och se om de stämmer överens med den nya vaccinationslagstiftningen. Detta arbete ska vara slutfört senast den 1 november 2015.

Regeringen har avsatt fyra miljoner kronor till Socialstyrelsen för de olika uppdragen kring de nationella vaccinationsprogrammen.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev