Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen vill ha koll på varje psykpatient

Publicerad: 18 oktober 2005, 16:15

Inrätta ett statligt individregister inom den psykiatriska tvångsvården. Ett register där varje rymning, varje isolering och varje bältesläggning ständigt uppdateras. Det föreslår Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och nationella psykiatrisamordnaren.


- Tiden har inte varit mogen för det här. Det är alltid känsligt med individuppgifter i centrala register. Men efter de senaste årens våldsamma debatt om rättspsykiatrin tror jag att vi kan få gehör för förslaget, säger Helena Silfverhielm, medicinalråd på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i dag ingen aning om hur många personer som är inskrivna i den psykiatriska tvångsvården, var patienterna sitter, hur långa deras vårdtider är eller vilka som har rymt.

- Det är bedrövligt att vi inte vet mer om människor som har frihetsberövats av samhället på grund av sin sjukdom, säger Helena Silfverhielm.

Socialstyrelsen, som har samrått med Rättsmedicinalverket och regeringens nationella psykiatrisamordnare Anders Milton, föreslår därför att staten inrättar ett individ-baserat nationellt register för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

"Vi vill ha koll på varje patient"  I registret ska det finnas dagsaktuella uppgifter om varje intagen patient.

Uppgifter om vårdande klinik, vårdtid, avvikning, permission, diagnos, förekomst av missbruk, begånget brott, bältesläggning och isolering.

- Vi vill ha koll på varje patient, säger Helena Silfverhielm.

I och med att det blir möjligt att i detalj följa varje patients vård skulle registret öka patientsäkerheten, hävdar Socialstyrelsen med följande argument:

-Bättre möjligheter att följa om vården ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  -Lättare att granska om individens rättigheter respekteras och att ingen vårdas utan stöd av lagen.  -Lättare att skydda patienter genom att våldsincidenter rapporteras.

Stor risk för integritetsintrång  Socialstyrelsen betonar också att samhällsskyddet ökar genom att permissioner och rymningar omedelbart registreras centralt. En huvudtanke med registret är att varje enskild klinik ska kunna använda uppgifterna i registret för att jämföra sin vård med andra klinikers.

- Det skulle ge klinikerna direkt nytta av att själva vara med i och rapportera in till registret, säger Helena Silfverhielm.

I sin skrivelse till regeringen medger Socialstyrelsen att risken för integritetsintrång är stor, eftersom den som har tillgång till registret enkelt kan komma över mycket detaljerade och känsliga individuppgifter.

Samhällsnyttan och patientsäkerheten talar dock för ett individregister, enligt Socialstyrelsen.

- Patientens främsta intresse är att bli av med sin allvarliga psykiska störning och att inte återfalla i brott. Med mer kunskap kan vården bli bättre på att hjälpa patienten med detta, säger Helena Silfverhielm.

Per Lindqvist, ordförande i Rättspsykiatriska föreningen, välkomnar statistik om tvångsvårdens omfattning, men avvisar ett myndighetsregister som konkurrerar med det kvalitetsregister som föreningen nu håller på att bygga- upp. Han är också tveksam till att låta registreringen av individuppgifter gå så långt.

- Å ena sidan är det inte lika lätt att upprätthålla integriteten för patienter som har begått brott, på grund av samhällsintresset. Å andra sidan får de här människorna inte bli alldeles rättslösa.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev