Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Socialstyrelsen vill ha samordning på nationell nivå

Publicerad: 14 Juni 2004, 14:45

Den högspecialiserade vården behöver en samordning på nationell nivå. Sådan sjukvård bör ha särskilt tillstånd, och Socialstyrelsen bör vara tillståndgivande myndighet. Det skriver Socialstyrelsen i sitt remissyttrande över förslaget till hur den framtida högspecialiserade vården bör organiseras.


Myndigheten håller i stort med förslaget om att en central styrning av rikssjukvården är positiv ur ett patientperspektiv, särskilt när det gäller vårdkvalitet och effektivitet. Myndigheten har dock invändningar mot att den bör ansvara för att det finns adekvat behandling även för sällsynta sjukdomstillstånd, där det finns behov av särskild kompetens eller särskild erfarenhet.  Socialstyrelsens anser heller inte att beslut om placeringen av regionkliniker ska kunna överprövas.  Vidare anser Socialstyrelsens att det ska finnas tydliga kriterier för vilka faktorer som ska ligga till grund för beslut om vilken sjukvård som ska betraktas som rikssjukvård.  "I rapporten anges att de faktorer som i princip bör vara avgörande är behovet av volymer för vissa aktiviteter, särskilda investeringsbehov eller kompetenskrav. Myndigheten delar i huvudsak denna bedömning. Några systematiserade volymbedömningar, som skulle kunna ligga till grund för den här typen av beslut, finns emellertid inte i Sverige", skriver Socialstyrelsen i sitt remissvar.  Utredningen om den högspecialiserade vården föreslår att det bör vara Socialstyrelsens sak att utforma en modell för systematiserade volymbedömningar.  "Socialstyrelsen har i och för sig inte något att erinra mot denna uppgift, men vill betona att uppgiften kommer att kräva sådana resurser att myndigheten måste tillföras särskilda resurser för detta ändamål", skriver Socialstyrelsen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev