Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen vill kartlägga ST

Publicerad: 28 december 2011, 09:38

En ständig tidsbrist kostar ST-läkarna både förlorad handledning och utbildning, enligt en ny rapport.


Socialstyrelsen har granskat kvaliteten i läkarnas specialisttjänstgöring i en ny rapport. Både studierektorer, verksamhetschefer, handledare och totalt 580 ST-läkare har svarat.

De tillfrågade målgrupperna är överens om att målbeskrivningarna för ST-tjänstgöringen är alltför generella och svårtolkade. Konsekvensen blir att man gör olika tolkningar, vilket riskerar att skapa olikheter i ST-läkarnas utbildning. Det kan i sin tur göra att ST-läkarnas kompetens varierar, enligt Socialstyrelsen.

Ett annat problem är den ständiga tidsbrist som råder ute i verksamheterna. Produktion går före allt annat. Det kostar ST-läkarna i förlorad handledning och utbildning.

Hur mycket handledning en ST-läkare får under sin tjänstgöring har också visat sig variera kraftigt. Bland de som har svarat på enkäten varierar antalet handledningstillfällen från en till femtio det senaste året. Alla målgrupper säger att det är svårt att få tid till handledning. De efterfrågar schemalagd handledning och en miniminivå för hur mycket handledning en ST-läkare ska ha rätt till.

Att kompetensutveckling ska dokumenteras är målgrupperna tveksamma till. Det finns inget klart syfte och inga tydliga riktlinjer för vad som ska dokumenteras. Dessutom anges dokumentationen ta mycket tid och vara en stressfaktor.

Slutligen tar rapporten upp svårigheten med att ST-verksamheten planeras och organiseras på olika sätt runt om i landet. Det innebär att beslut tas på olika nivåer och att det blir svårt att ha ett utbyte av erfarenheter mellan de olika vårdgivarna. Socialstyrelsen anser att en kartläggning av hur ST-tjänstgöring organiseras skulle bidra till en mer jämlik ST-tjänstgöring och därmed även en mer jämlik vård.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev