Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Socialstyrelsen vill ta bort små medicinska specialiteter

Publicerad: 10 juni 2002, 12:07

Dagens 62 läkarspecialiteter ska bantas till 47. Det föreslår den arbetsgrupp som på uppdrag av regeringen genomför en översyn av de medicinska specialiteterna.


Socialstyrelsens utredning om medicinska specialiteter ska lämnas till regeringen i december. Förra veckan presenterades emellertid ett första utkast för en referensgrupp som bland annat består av representanter för sjukvårdshuvudmännen, olika patientorganisationer, Läkaresällskapet och Läkarförbundet.  - Förslaget innebär att antalet läkarspecialiteter reduceras. Vissa mer superspecialiserade bitar ska i stället kunna ingå i profilområden som Läkaresällskapet får i uppgift att definiera, säger Gudmar Lundqvist, läkare och tidigare sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som leder arbetsgruppen.  Han betonar att förslaget ska ses som en skiss till ny specialistindelning. Arbetsgruppen är fortfarande i ett skede där de enskilda specialiteterna värderas. Ännu har gruppen inte heller tagit ställning till de önskemål som finns om nya specialiteter inom bland annat akutmedicin, kärlkirurgi och palliativ medicin.

Mindre specialiteter är hotade  Den nya specialiststrukturen är uppdelad på fyra olika nivåer: basspecialitet, grenspecialitet, tilläggsspecialitet och profilområden. Till skillnad från i dag måste läkaren förvärva en basspecialitet för att kunna gå vidare till en gren- eller tilläggsspecialitet.   Enligt Gudmar Lundqvist är risken med dagens system, där varje specialitet formellt är fristående, att patienten i onödan skickas mellan olika specialister. Målet med den nya strukturen, som fungerar som ett påbyggnadssystem, är att undvika detta genom att hitta en bredare gemensam bas inom olika områden.   - Sjukvårdshuvudmännen tycker ofta att specialiseringen gått för långt. Vi har försökt att hitta en balans mellan generalist- och superspecialistperspektivet, säger han.  Det är framför allt de mindre specialiteterna som är hotade. Enligt förslaget tappar bland annat skolhälsovård, företagshälsovård, audiologi, foniatri, klinisk cytologi, allergisjukdomar och smärtlindring status som egna specialiteter. Merparten av dessa ska i stället ingå i de profilområden som det är tänkt att Läkaresällskapet ska ansvara för.  Laboratoriemedicin föreslås bli en ny basspecialitet. Samtidigt slås grenspecialiteten transfusionsmedicin ihop med klinisk immunologi, och klinisk bakteriologi med virologi.   - Jag är medveten om att de här tankarna kommer att möta motstånd från flera specialistföreningar. Men det ligger i vårt uppdrag att utmana och ifrågasätta dagens uppdelning, säger Gudmar Lundqvist.

Föreslår fortlöpande tillsyn  Det har gått 15 år sedan den förra översynen av de medicinska specialiteterna.   Enligt Gudmar Lundqvist är detta ett orimligt långt intervall. Därför föreslår arbetsgruppen att Socialstyrelsen inrättar ett nationellt råd med uppdrag att fortlöpande se över specialistindelningen. Rådet, med representanter för sjukvårdshuvudmännen, Läkaresällskapet och Läkarförbundet, ska även följa upp och kontrollera kvaliteten på specialistutbildningarna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev