Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sömnmedel till äldre är inte värt riskerna

Publicerad: 25 januari 2006, 10:25

För äldre som tar sömnmedel kan riskerna överväga nyttan med behandlingen, varnar kanadensiska forskare som gjort en stor genomgång av studier på sömnmedel.


Användning av sömnmedel bland äldre är vanligt. En undersökning i Jämtland visade att 9 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i åldersgruppen 65-74 år köpt sömnmedel under 2001. Bland individer som var 85 år eller äldre var siffran 29 procent för bägge könen.

Samtidigt som sömnmedel kan vara till hjälp vid insomning och minska antalet uppvaknanden under natten har de också biverkningar i form av dåsighet, minnesproblem och svårigheter att samordna muskelrörelser. Det är biverkningar som anses särskilt problematiska bland äldre.

Kanadensiska forskare har gjort en metaanalys av ett stort antal studier av sömnmedel bland äldre. Genomgången publicerades nyligen i British Medical Journal, 2005;331:1169. Deras slutsats är att fördelarna med behandlingen övervägs av riskerna, i synnerhet hos patienter med hög risk för fallolyckor och nedsatt kognitiv förmåga.

Liten effekt av behandlingen  Forskarna, som leddes av Usoa Busto vid Centre for Addiction and Mental health i Toronto, sökte igenom den vetenskapliga litteraturen efter randomiserade och kontrollerade undersökningar där sömnmedel använts under minst fem nätter i rad och där studiedeltagarna var 60 år eller äldre.

Sammantaget hittade de 24 studier med totalt 2 417 deltagare. Av dessa hade 830 behandlats med olika benzodiazepiner och 1 099 hade behandlats med nyare så kallade benzodiazepinliknande medel som zaleplon, zopiklon och zolpidem. Placebo hade använts av 468 deltagare.

I sin analys fann forskarna att effekten av behandlingen sammantaget var statistiskt signifikant men kliniskt sett liten. Total sovtid ökade med i snitt 26 minuter och antalet uppvaknanden per natt minskade med i snitt 0,63. Även sömnkvaliteten förbättrades. Samtidigt fann de att antalet biverkningar var signifikant fler hos behandlade jämfört med placebogruppen.

Rapporterade händelser av försämrad kognitiv funktion var 4,8 gånger vanligare bland dem som fått behandling jämfört med placebogruppen. Motsvarande riskökningar för dåsighet under dagtid och psykomotoriska problem var 3,8 och 2,6. Forskarna kunde inte hitta några olikheter i biverkningsmönster mellan olika typer av sömnmedel

Beteendeterapi ett alternativ  Sammantaget skriver Usoa Busto och hennes medarbetare att de små kliniska effekterna och risken för biverkningar bör vägas in vid förskrivning av sömnmedel till äldre. De påpekar också att icke-farmakologiska behandlingar som kognitiv beteendeterapi har visat sig vara lika effektiva som sömnmedel hos äldre. Enligt forskarna kan sådan behandling, som dessutom saknar biverkningar, vara ett alternativ till äldre som inte har försämrad kognition.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev