Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sondmatning var lika bra som näring via dropp

Publicerad: 1 oktober 2014, 14:10

Intensivvårdade patienter hade samma överlevnad oavsett om de fick tidig näring via en slang i magsäcken eller direkt i blodet via en central venkateter, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.


Resultaten baseras på en uppföljning av nästan 2 400 kritiskt sjuka patienter som randomiserats till endera administreringsvägen vid 33 sjukhus i Storbritannien.

Efter 30 dagar fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad i andelen patienter som dött i de bägge grupperna. Siffrorna var 34,2 procent och 33,1 procent bland dem som sondmatats respektive fått dropp.

Förekomsten av mag-tarmbiverkningar, som kräkningar, var vanligare bland de sondmatade patienterna, medan infektioner förekom i lika stor utsträckning.

Vidare blev energiintaget ungefär det samma oavsett administreringsväg. De flesta patienter nådde inte uppsatta mål för energiintag.

Enligt forskarna har det tidigare antagits att dropp är en mer tillförlitlig metod för att tillgodose patienternas näringsintag. Att så inte var fallet i den här studien kan bero på flera orsaker, som brist på näringsprodukter och olika avbrott i administreringen på grund av till exempel andra åtgärder.

Enligt forskarna pekar resultaten sammantaget på att näring via dropp, vilket är den mest använda administreringsvägen, varken är bättre eller sämre än sondmatning.

I en ledarkommentar i tidskriften skriver två internationella experter att resultaten ifrågasätter en del tidigare mindre studier, där näring via dropp visat på fördelar. Samtidigt konstaterar de att val av metod fortsättningsvis kommer att påverkas av lokala rutiner, bedömning av individuella patienters näringsbehov, kostnad av och tillgänglighet till olika produkter.

Studien presenteras på den pågående europeiska intensivvårdskongressen ESICM i Barcelona.

Läs abstract till studien:

Sheila Harvey med flera. Trial of the Route of Early Nutritional Support in Critically Ill Adults. New England Journal of Medicine, publicerad onlinle den 1 oktober 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1409860

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev