Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sparare hotar att stämma Salus Ansvar

Publicerad: 13 december 2005, 14:10

Salus Ansvar hotas av en omfattande stämning från sina pensionssparare. Samma advokater som inledde grupptalan mot Skandia utreder nu pensionsspararnas möjligheter att kräva Salus Ansvar på skadestånd.


Salus Ansvar har länge kritiserats för dåliga affärer som har kostat pensionsspararna i Salus Ansvar Liv stora pengar. I september meddelade livbolaget att man inte kommer att klara den avkastning som spararna har garanterats. Därför har bolagets 52 000 sparare, varav 9 000 är läkare, erbjudits att flytta över sina pengar till SEB Trygg Liv, se Dagens Medicin nr 39/05.

Men nu har advokatbyrån Bratt & Feinsilber, som tidigare varit ombud för spararna i Skandia Liv, fått Salus Ansvar på sitt bord. Efter en första bedömning, i första hand baserad på nyhets- och debattartiklar, har byrån beslutat att gå vidare och utreda förutsättningarna för en grupptalan i tingsrätten.

- Vi anser att det finns anledning att granska Salus Ansvars verksamhet och de affärer som har gjorts för att se om det finns möjlighet för livspararkollektivet att rikta en grupptalan mot Salus Ansvar, säger juristen Karl Harling som handlägger ärendet tillsammans med advokaten Percy Bratt.

Vill ha svar på flera frågor  Initiativtagaren till en eventuell grupptalan är Erik Elmstedt, överläkare vid ortopediska kliniken på Södersjukhuset. Han har under flera år riktat hård kritik mot affärerna inom Salus Ansvar, bland annat i en rad debattartiklar i Dagens Medicin.

Framför allt är det tre saker som han vill att juristerna och en domstol granskar:

Om Salus Ansvars överlåtande av livbolagets kapitalförvaltning till investmentbanken Öhmans var en förtäckt försäljning, där vinsten som borde ha tillfallit livbolaget i stället gick till moderbolaget.

Om Salus Ansvar AB har plundrat livbolaget på pengar, genom att ta ut för höga avgifter för sina förvaltningstjänster.  

Om Salus Ansvar Liv har räknat fel på sina skulder och åtaganden gentemot spararna, och om felräkningarna ledde till en stor och onödig försäljning av aktier år 2002. Bara detta krav kan vara så stort som 1 miljard kronor.

- De övergrepp som Salus har gjort mot spararna är ungefär samma som Skandia gjorde. Där sålde bolaget ut kapitalförvaltningen utan att spararna fick betalt. När det gäller Salus har moderbolaget plundrat livbolaget och spararna har blivit blåsta på pengar, säger Erik Elmstedt.

Håller på att bilda förening  Juristerna har ännu inte tagit ställning till exakt vilka frågor som kan bli aktuella att driva. Hur mycket pengar det kan komma att handla om är också en öppen fråga.

- Vi utreder om det har förekommit förtäckt olovlig vinstutdelning i Salus Ansvar. Till exempel kommer vi att granska förvaltningsavgifterna som har förevarit i Salus Ansvar - om storleken på de avgifterna är affärsmässiga, säger Karl Harling.

Advokatbyrån räknar med att vara klar med sin granskning i slutet på januari. Om man beslutar att gå vidare blir nästa steg att samla tillräckligt många pensionssparare som vill inleda en process mot Salus Ansvar. Sedan är det tingsrättens uppgift att bedöma om en grupptalan kan bli aktuell.

För att rätten ska kunna ta upp fallet måste spararna bland annat kunna visa att de kan betala rättegångskostnaderna. Ett sätt är att bilda en ideell förening där medlemmarna betalar in en viss summa som ska täcka kostnaderna. I föreningen Grupptalan mot Skandia ingick 15700 personer som betalade 150 kronor var.

- Hur många som behövs för att driva en process mot Salus är svårt att säga, säger Karl Harling.

Enligt Erik Elmstedt håller en förening för grupptalan mot Salus Ansvar på att bildas. Hans förhoppning är att ett stort antal pensionssparare vill ta upp striden mot bolaget.

- Det borde finnas många som känner sig blåsta och som vill få tillbaka sina pengar. Och betalar man lite mer behöver vi ju inte ha lika många medlemmar som grupptalan mot Skandia, säger han.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev