Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Specialistföreningar får inte rösta

Publicerad: 3 juni 2002, 11:00

Specialistföreningarnas krav på egen representation i fullmäktige fick inte gehör vid Läkarförbundets fullmäktigemöte förra veckan. Även centralstyrelsens förslag om att utreda frågan röstades ner.


I dag är det bara Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar som har direkt representation i fullmäktige. Specialistföreningarna har närvaro- och yttranderätt - däremot saknar de rätt att rösta. Bland specialistföreningarna har kravet på inflytande i fullmäktige vuxit sig starkt under senare år.  Inför årets fullmäktigemöte, som ägde rum torsdagen den 30 till fredagen den 31 maj, hade 14 av totalt 49 specialistföreningar skrivit under en motion om representation i fullmäktige. Enligt motionärerna bedrivs en stor del av det verkligt fackliga arbetet, bland annat arbetsmiljöfrågor samt frågor som rör utbildning och fortbildning numera i specialistföreningarna. Därför borde deras roll inom Läkarförbundet stärkas.  - Eftersom många känner starkast samhörighet med specialistföreningarna, borde deras arbete inte drivas i en konstig fil vid sidan av det övriga fackliga arbetet, menar Pia Teleman, sekreterare i Svensk förening för obstetrik och gynekologi.  Inför årets möte föreslog även centralstyrelsen att den skulle ges i uppdrag att ta fram ett förslag med målet att bereda specialistföreningarna formellt inflytande.  Anser att snittåldern är för hög  Men motståndet från många lokal- och yrkesföreningar är fortfarande starkt. Vid en votering under fullmäktige röstades både motionen och centralstyrelsens förslag om att utreda frågan ytterligare ner.  Kritikerna hävdade att rösträtt för specialistföreningar skulle splittra medlemmarna och fragmentera den demokratiska ordningen. Dessutom pekade några deltagare på att specialistföreningarna, med sin höga snittålder, skulle ge fullmäktige en sned åldersfördelning. Slutligen betonade flera representanter att det viktigaste fackliga arbetet fortfarande drivs i lokalföreningarna.  Thomas Flodin. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Thomas Flodin. Foto: Anders Kallersand.- Jag kan inte se att mina medlemmar blir starkare genom att uppsöka tre olika församlingar, sade Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.  Det fanns emellertid flera representanter från både lokal- och yrkesföreningarna som ändå ville ge centralstyrelsen i uppdrag att utreda specialistföreningarnas inflytande.  - Det är viktigt att jobba för hela förbundet istället för att bara bevaka revir, sade Ulrika Nilsson, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf.  Förslag om jouravtal röstades ner  En annan fråga som väckte livlig debatt var huruvida Läkarförbundet ska verka för ett nytt centralt jouravtal. Under de senaste åren har förbundets inställning varit att förbättringar av ersättning vid jour och beredskapsarbete ska ske genom lokala förhandlingar. På flera håll har man dock inte lyckats med de lokala avtalen. Mot bakgrund av detta motionerade Mellersta Skånes läkarförening om att återföra frågan till central nivå. Målet är att höja ersättningen samt att få till stånd ett modernare avtal ur arbetsmiljösynpunkt.  Centralstyrelsen höll fast vid att det vore olyckligt att återgå till att lösa jour- och beredskapsfrågorna i centrala förhandlingar. Fullmäktige var dock av en annan uppfattning. Centralstyrelsens yttrande fick avslag och istället röstade ledamöterna för att Läkarförbundet, inför avtalsrörelsen 2004, ska arbeta för ett nytt centralt jouravtal med målen att förbättra läkarkårens arbetsmiljö och ersättningen vid jour och beredskapsarbete.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev