Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Specialistsjuksköterskans Dag Utbildning - Kunskap - Villkor

Publicerad: 23 februari 2011, 10:28


Heldagsseminarium 3 februari 2011

Sjuksköterskans kompetens är just nu en av sjukvårdens mest debatterade frågor. I fokus står specialistsjuksköterskans utbildning, kompetensutveckling och villkor.

■ Vad krävs för att möta sjukvårdens behov av välutbildade sjuksköterskor som kan ge en vård som är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad och effektiv.
   ■ Hur ska specialistsjuksköterskans kompetens användas och utvecklas för att den ska komma till störst nytta i dagens kunskapsstyrda verksamhet?

Dagens Medicin, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet arrangerar Specialistsjuksköterskans Dag för tredje året i rad. Detta är mötesplatsen för diskussion och erfarenhetsutbyte om sjuksköterskans professionella utveckling. Specialistsjuksköterskans Dag 2011 bjuder på ett högaktuellt program, med utgångspunkt bland annat från de två statliga utredningar som under året har presenterat sina slutsatser och förslag.

Detta seminarium har varit.

Praktisk information:

Datum: Torsdagen den 3 februari kl 9.30-16.30.
Plats: Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm.
Deltagaravgift: 995 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Ordinarie pris: 1 595 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin, 08-566 241 06 eller e-post
Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Preliminärt program:

8.45 Registrering och kaffe med smörgås.

9.30 Välkommen till Specialistsjuksköterskans Dag
Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin, Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet, inleder dagen.

Del 1: Specialistsjuksköterskeutbildningen – mål, innehåll och utveckling.

9.45 En ny specialistsjuksköterskeutbildning – rustad för vårdens behov?
En panel diskuterar de olika alternativa modellerna till förändringar i specialistsjuksköterskeutbildningen som presenteras i Högskoleverkets utredning. Efter remissomgången går alla parter spänd väntan på vad regeringen ska föreslå i sin proposition.
Medverkande: Peter Honeth (FP), statssekreterare, utbildningsdepartementet, Britt-Inger Kajnäs, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Aija Sadurskis, utredare, Högskoleverket, Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet.

10.45 Vad ska krävas för att bli specialistsjuksköterska – högskolornas perspektiv.
Representanter för universitet och högskolor berättar om sina planer för framtidens specialistsjuksköterskeutbildning. Hur ser kraven ut? Vad är ambitionerna och målen?
Medverkande: Joakim Öhlén, Sahlgrenska akademin, Ewa Englund, Sophiahemmets högskola, Britt-Inger Saveman, Umeå universitet.

11.30 Kommentarer och diskussion.
Panelen och högskolornas representanter i dialog med auditoriet och representanter för Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

12.00 Lunch

Del 2: Forskning och utveckling – kunskapens nytta i vården.

13.00 Hur är omvårdnadsorganisationen relaterad till patientsäkerheten och vårdens kvalitet?
Det EU-finansierade forskningsprojektet RN4CAST undersöker förhållandet mellan ett rad faktorer relaterade till omvårdnadsorganisation och utfall i förhållande till patienternas och personalens hälsa och säkerhet i 15 länder. Tidigare amerikanska studier har visat att det finns starka samband mellan vårdorganisatoriska faktorer och patientsäkerheten. Men hur ser det ut i ett sjukvårdssystem som Sveriges? Carol Tishelman, ansvarig för den svenska delen av RN4CAST-projektet, berättar om studien och ger en lägesrapport.
Talare: Carol Tishelman, professor i omvårdnad vid Karolinska Institutet, avdelningen för lärande, information, management och etik

13.20 Bättre kommunikation i det professionella teamet – vad betyder det för patientsäkerheten?
Kan gemensam utbildning för det professionella teamet höja kvaliteten och säkerheten i vården? Vad betyder det för sjuksköterskornas självkänsla och kompetens? Det studerar en forskargrupp vid Karolinska institutet i ett pågående samarbetsprojekt med onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.
Talare: Lena Sharp, med dr, områdeschef, onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, och Carol Tishelman, professor i omvårdnad vid Karolinska Institutet, avdelningen för lärande, information, management och etik.

13.40 Hur använder sjuksköterskor forskning i sitt arbete?
Inom det så kallade LUST-projektet på Karolinska institutet pågår en studie om hur sjuksköterskor använder forskningsresultat för att utveckla sitt kliniska arbete.
Talare: Lars Wallin, t f enhetsledare, Clinical Research Utilization, Karolinska universitetssjukhuset.

14.10 Vad betyder en utbildning på avancerad nivå i den kliniska verkligheten?
Sedan 2007 är specialistsjuksköterskeutbildningen i Sverige utformad som en masterutbildning enligt Bolognamodellen. Anna Löfmark och Anna-Greta Mamhidir har undersökt vilken nytta distriktssköterskor anser att de har av utbildningen i sin praktiska vardag.
Talare: Anna Löfmark, docent, Ersta Sköndal högskola, och Anna-Greta Mamhidir, universitetslektor, Högskolan i Gävle.

14.30 Kaffe

Del 3: Villkor och karriärutveckling: Vad ska vården ha specialistsjuksköterskan till?

15.00 Gärna fler specialistsjuksköterskor, men hur och varför?
Behörighetsutredningen fick i uppdrag att utreda hur det ska bli mer attraktivt att utbilda sig till specialistsjuksköterska.  Slutsatserna från utredningen visar att frågan är minst sagt komplex och att det inte finns några enkla lösningar.
Talare: Ann-Christine Tauberman, generaldirektör socialdepartementet, regeringens utredare för Behörighetsutredningen.

15.30 Fungerar det individuella lönesystemet? Samband mellan bristen på specialistsjuksköterskor och lönenivå.
Det kan ta många år innan en specialistsjuksköterskeutbildning lönar sig. För vissa utbildningar lönar det sig förmodligen inte alls. Cecilia Kennergren och Elin Molin, studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar den undersökning de gjorde för sin D-uppsats, och sina slutsatser.
Talare: Cecilia Kennergren och Elin Molin, studenter, Handelshögskolan.

15.50 Paneldiskussion:  Är kompetens lönsamt – för vem?
En välutbildad specialistsjuksköterska borde ses som en viktig resurs i sjukvården.  Men tar sjukvården tillräckligt vara på denna potential? Hur gör arbetsgivaren skillnad på en ”vanlig” sjuksköterska och en specialistutbildad sjuksköterska när det gäller ansvar, befogenheter och lön? Vilket ansvar och vilken utveckling erbjuds de specialistutbildade sjuksköterskorna?
Medverkande:  Else-Mai Rosenlöf, chefsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Elisabeth Bos, enhetschef, Jordbro vårdcentral och doktorand, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting, Margareta Petrusson, HR-chef, Landstinget Gävleborg, Karin Norlén, chef för psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Henrik Andersson, ordförande Riksföreningen för akutsjuksköterskor.

16.30 Summering av dagen.
Viktiga slutsatser från dagen - så går vi vidare. Kommentarer från medarrangörerna.
Medverkande: Ania Willman och Ingrid Frisk.

16.45 Specialistsjuksköterskans Dag avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev