Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Specialistsjuksköterskans Dag

Publicerad: 19 januari 2010, 08:31


Seminarium 28 januari 2010

Välkommen till Specialistsjuksköterskans Dag 2010 – ett heldagsseminarium som sätter fokus på att tillgången på kvalificerade specialistkompetenta sjuksköterskor är avgörande för att vården ska kunna leva upp till kravet på kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Specialistsjuksköterskans Dag 2010 bjuder på ett angeläget och högaktuellt program. Under 2009 har två olika utredningar tillsatts av regeringen för att möta sjukvårdens behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Sjuksköterskans kompetens har blivit en av sjukvårdens just nu mest aktuella nyckelfrågor.

■ Hur ska framtidens specialistsjuksköterskeutbildningar utformas för att säkra att sjukvården får den kompetens som krävs, utifrån både dagens och morgondagens behov?
   ■ Vad krävs för att fler sjuksköterskor ska specialistutbilda sig?
   ■ Hur ska specialistsjuksköterskans kompetens användas och utvecklas för att den ska komma till störst nytta i dagens kunskapsstyrda verksamhet?

Praktisk information

Datum: Torsdagen den 28 januari 2010.
Plats: Essinge konferenscenter, Stora Essingen i Stockholm.
Kostnad: 750 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och medlemmar i Vårdförbundet eller Svensk sjuksköterskeförening. Ordinarie pris 1 750 kr + moms.
Sista anmälningsdag: Torsdagen den 21 januari.
Kontakt: Maja Florin 08-545 123 06 e-post
Utställarinformation: Annika Östholm 08-566 241 13 e-post

Program:

9.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen!
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening och Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, hälsar välkommen, tillsammans med Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius.

10.15 Utbildning, karriär och utveckling för den specialistutbildade sjuksköterskan
Regeringen har gett generaldirektör Ann-Christin Tauberman i uppdrag att utreda frågan om bristen på specialistsjuksköterskor, och komma med förslag på åtgärder för att få fler sjuksköterskor att skaffa sig specialistkompetens och utvecklas i sitt yrke. Här presenterar hon sin analys och sina slutsatser så här långt i utredningen som ska vara klar i oktober 2010.

Talare: Ann-Christin Tauberman, generaldirektör, socialdepartementet.

10.45 Framtidens specialistsjuksköterskeexamen – utmaningar för att utforma en utbildning i takt med tiden och vårdens behov
Den 1 april 2010 ska Högskoleverket vara klar med sin utredning om hur specialistsjuksköterskeexamen ska utformas för att skapa bättre förutsättningar att följa kunskapsutvecklingen inom vården. Utredaren Aija Sadurskis diskuterar utredningens förutsättningar – hur ska kraven på flexibilitet, kvalitet och tillgänglighet förenas i utbildningen av specialistsjuksköterskor?

Talare: Aija Sadurskis, regeringens utredare, Högskoleverkets analysavdelning.

11.15 Bensträckare

11.20 Diskussion och dialog om professionens vision för specialistsjuksköterskan.
Regeringens två utredare Ann-Christine Tauberman och Aija Sadurskis i öppen dialog med auditoriet och representanter för Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Medverkande: Ann-Christine Tauberman, Aija Sadurskis, Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, och Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening.

12.00 Lunch

Inspirationseftermiddag

Specialistsjuksköterskan en drivkraft i vårdteamet

13.00 Teamarbete höjer nivån i hela organisationen på akutmottagningen.
På akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus tas patienterna emot av ett team bestående av en specialistläkare, en specialiserad sjuksköterska och en AT-eller ST-läkare. Metoden utvecklades på medicinakuten och används också delvis på ortopedi- och kirurgiakuterna. Teamarbetet har resulterat i kraftigt förkortade väntetider för patienterna, här är väntetiderna kortast i hela Stockholms läns landsting, samtidigt som vårdens kvalitet och säkerhet har ökat.

Talare: Annika Johansson, sjuksköterska, sektionsledare ortopeden,
Capio St Görans sjukhus i Stockholm.

13.25 Teamets roll för utveckling av individuella vårdplaner för patienter på en geriatrisk klinik.
Nackageriatriken har i enlighet med Socialstyrelsens krav infört ett nytt arbetssätt som ger varje patient en individuell vårdplan. Vårdplanen är datoriserad och gemensam för hela teamet samt förankrad hos patient eller närstående. Chefssjuksköterskan Gunilla Brohmé beskriver vad detta nya arbetssätt har inneburit – förbättrad kommunikation inom vårdteamet och säkrare informationsöverföring över professions- och organisationsgränserna.

Talare: Gunilla Brohmé, chefssjuksköterska, kvalitetssamordnare vid Nackageriatriken, Nacka

13.50 Diskussion och dialog: Hur ska teamarbetet utvecklas?
Medverkande: Gunilla Brohmé och Annika Johansson samt Birgitta Wedahl, ansvarig för utbildnings- och vårdutvecklingsfrågor vid Svensk sjuksköterskeförening och Ulla Falk, förbundsombudsman, Gruppen för Yrke och Villkor, Vårdförbundet.

Specialistsjuksköterskan som ledare av patientsäkerhetsarbete och kvalitetssäkring

14.10 Att arbeta med kvalitetssäkring på en onkologisk klinik.
Vid onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har Sussanne Börjeson, lektor i onkologisk omvårdnad, infört ett nytt kvalitetssäkringssystem för förebyggande av illamående vid cytostatikabehandling. Hon delger sina erfarenheter och ger råd om hur man kan utveckla kvalitetsarbetet som specialistsjuksköterska.

Talare: Sussanne Börjeson, universitetslektor vid Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset i Linköping.

14.35 Ökad patientsäkerhet när sjuksköterskor tog över läkemedelsgranskningen.
Två läkemedelsansvariga sjuksköterskor har tagit över läkemedelsgranskningen vid nio vårdcentraler i Luleå från en farmaceut. Resultatet har blivit en mer patientsäker och kostnadseffektiv kvalitetsgranskning av vårdcentralernas läkemedelsansvändning.

Talare: Agneta Sundqvist, läkemedelsansvarig distriktssköterska vid Stadsvikens vårdcentral i Luleå.

15.00 Diskussion och dialog: Så kan specialistsjuksköterskan utveckla sin roll i patientsäkerhetsarbetet.
Medverkande: Sussanne Börjeson, Agneta Sundvist samt Kristina Bergström, specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, och Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande Vårdförbundet.

15.15 Kaffe

Specialistsjuksköterskan som ledare av verksamhets- och omvårdnadsutveckling

15.45 Skugga en kollega – ny modell för en lärande organisation vid kardiologavdelning 51 på Södersjukhuset.
Vid avdelning 51 på Södersjukhuset i Stockholm prövar omvårdnadsledarna Maria Lindström och Birgitta Wranne ett nytt sätt att inspirera till utveckling av verksamheten. Sjuksköterskorna får skugga varandra i det patientnära arbetet, för att se hur andra gör, ge coachning och kanske hitta nya arbetssätt.

Talare: Maria Lindström och Birgitta Wranne, omvårdnadsledare, kardiologavdelning 51 Södersjukhuset i Stockholm.

16.10 Hopp Hälsa – skolsköterskan som resurs för att åstadkomma långsiktiga livsstilsförändringar hos barn och unga.
Skolsköterskan Ninna Hallberg vid Elevhälsan i Gällivare har tillsammans med sina kollegor drivit projektet Hopp Hälsa för eleverna i årskurs 5. Ett konkret exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling i vardagen, med goda och långsiktiga effekter.

Talare: Ninna Hallberg, skolsköterska Elevhälsan, Gällivare kommun.

16.35 Diskussion och dialog: Så kan specialistsjuksköterskan vara en motor i verksamhetens utveckling.
Medverkande: Maria Lindström, Birgitta Wranne och Ninna Hallberg samt Ania Willman, Svensk sjuksköterskeförening, och Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet.

17.00 Seminariet avslutas.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev