Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Specialistsjuksköterskor får inte några särskilda uppgifter

Publicerad: 29 januari 2010, 14:40

Den statliga utredning som ser över sjuksköterskornas behörighet kommer inte att peka ut arbetsuppgifter som i framtiden ska utföras av just specialistsjuksköterskor.


I dag kan en ”vanlig” sjuksköterska och en kollega med specialistkompetens ha samma arbetsuppgifter. Att specialiserade sjuksköterskor inte är garanterade mer ansvarsfulla jobb anses vara en förklaring till att många sjuksköterskor inte ser någon poäng med att vidareutbilda sig.

Därför har det funnits förhoppningar att den statliga behörighetsutredningen, som bland annat ser över utbildningarna till specialistsjuksköterska, ska lämna förslag som innebär att den som specialiserat sig kan se fram emot mer kvalificerade arbetsuppgifter. Men så blir det alltså inte. Det klargjorde Ann-Christin Tauberman, som leder behörighetsutredningen, under en debatt på Specialistsjuksköterskans dag i Stockholm i går.

– Jag ser ganska stora problem med att man knyter vissa uppgifter till legitimationen. Det skulle verka konserverande. Så, ärligt talat, det tror jag inte på. Det är verksamhetschefen som ska se till att kompetensen används på rätt sätt, sade Ann-Christin Tauberman.

En av dem som har hoppats på att utredningen ska komma med förslag som innebär att specialistutbildade sjuksköterskor får intressantare arbetsuppgifter är Inger Rising, ordförande i Distriktssköterskeföreningen. Hon ansåg att Ann-Christin Tauberman valde att tolka föreningens önskemål för smalt.

– Det måste inte handla om att garantera specifika arbetsuppgifter. Däremot att man ska få större befogenheter, som att ingå i ledningsgrupper, så att man kan vara med och påverka vårdens inriktning, sade Inger Rising.

En av huvudtalarna vid Specialistsjuksköterskans dag var Aija Sadurskis, som på regeringens uppdrag utreder hur utbildningarna till specialistsjuksköterska kan förändras och bättre anpassas för att följa kunskapsutvecklingen inom sjukvården. Hon konstaterade att de tre viktigaste aktörerna: arbetsgivare, företrädare för sjuksköterskorna och lärosätena som utbildar sjuksköterskor, har delvis olika önskemål på en ny specialistutbildning.

– Bland annat vill Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening att stor tyngdpunkt ska ligga på omvårdnad. Detta är inte alls lika tydligt hos avnämarna, alltså arbetsgivarna, sade Aija Sadurskis.

Hon avslöjade också att hon i nuläget ser tre tänkbara modeller för den framtida specialistutbildningen:

■ ”Läkarmodellen”, med specialistblock som är kopplade till anställningen.
   ■ Olika kurser som kan leda till en master- eller magisterexamen.
   ■ En specialistsjuksköterskeexamen med fastställd längd, med eller utan angivna inriktningar.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev