Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sprutor inte apotekens ansvar

Publicerad: 12 december 2013, 14:23

Cytostatika bör kunna lämnas på apotek. Men kasserade sprutor ska även i fortsättningen vara kommunens ansvar, föreslår Naturvårdsverket.


I samband med apoteksomregleringen 2009 fick öppenvårdsapoteken ett producentansvar för läkemedel. Det innebär att de utan ersättning ska ta emot överblivna läkemedel som patienter lämnar in.

Men cytotoxiska läkemedel och cytostatika är i dag undantagna från producentansvaret, liksom kasserade sprutor och kanyler. Det är i stället kommunens ansvar att ta hand om sådant avfall.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag sett över om det finns anledning att ändra på den saken.

Allmänheten ska inte behöva hålla reda på vilka överblivna läkemedel som ska lämnas till apoteket och vilka som ska lämnas kommunen, anser Naturvårdsverket. Därför förelår myndigheten att även läkemedel som klassas som farligt avfall ska tas om hand på apotek. Det handlar om cytotoxiska läkemedel och cytostatika.

Sådana läkemedel används främst inom slutenvården och det är därmed mycket små mängder som hanteras av hushållen, konstaterar Naturvårdsverket. För ett enskilt apotek kan dock kostnaderna öka, eftersom farligt läkemedelsavfall kräver en särskild hantering.

”Vid en förändring av producentansvaret kan det bli aktuellt att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ser över apotekens eventuella merarbete”, skriver Naturvårdsverket i rapporten Producentansvar för läkemedel.

Även kommunerna bör enligt myndigheten kunna ta om hand det läkemedelsavfall som patienterna väljer att lämna in via systemen för insamling av hushållsavfall.

I regeringsuppdraget ingick också att undersöka om det är lämpligt att även inkludera kasserade sprutor och kanyler i producentansvaret.

Den frågan har tidigare uppmärksammats av Dagens Apotek. Miljöansvariga på apoteken uttryckte då oro över att många kommuner saknade avtal med apoteken om återvinning. I stället riskerade kasserade sprutor och kanyler att hamna i soporna och skada människor. Se artiklar här intill.

Fortfarande varierar det stort hur kommuner och apotek hanterar sådant avfall, konstaterar Naturvårdsverket. Men myndigheten ser inga miljöskäl som motiverar en ändring av ansvarsfrågan. Både kommuner och apotek bör klara av att hantera insamlingen. Dessutom kan kommunerna, till skillnad från apoteken, ta betalt för sina ökade kostnader för avfallshantering.

Därför föreslår myndigheten att det även i fortsättningen blir kommunerna som har skyldighet att ta hand om så kallat skärande och stickande avfall från allmänheten.

”Vi ser gärna att kommunerna exempelvis etablerar samarbetsavtal med apoteken kring hanteringen av kanylbehållare”, skriver Naturvårdsverket som hoppas att förslagen ger apotek och kommuner nya skäl att samarbeta om återvinningen.

Relaterat material

Kommunerna vill lägga över hela kostnaden på apoteken  

Oro att använda kanyler åker i soporna

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev