tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SSRI och kognitiv terapi bäst vid ångest

Publicerad: 21 september 2005, 07:25

Det finns bra behandling för alla typer av ångestsyndrom. Men det finns också tydliga kunskapsluckor när det gäller kostnadseffektivitet och långtidseffekter. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.


Enligt rapporten som presenteras i dag, onsdag den 21 september, finns det dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för alla typer av ångestsyndrom. Bäst behandlingseffekt ger läkemedel i form av SSRI-preparat och kognitiv psykoterapi.

- Sammantaget är det här ett mycket glädjande resultat eftersom ångesttillstånd är mycket allvarliga och ger en kraftigt ökad risk att avlida i förtid, både av hjärt-kärlsjukdom och av självmord, men också i olyckor och i tumörsjukdomar. Ett problem är dock att många, trots behandling, ofta får kvarstående symtom om än i en begränsad form, säger Lars von Knorring, professor i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som även har varit ordförande i den arbetsgrupp vid SBU som har sammanställt rapporten.

Ångest definieras som olustkänslor eller kroppsliga spänningssymtom inför en förväntad fara där det upplevda hotet kan komma utifrån eller inifrån. Med ångestsyndrom menas att flera symtom på ångest förekommer samtidigt, på ett specifikt sätt och med en viss varaktighet.

Kostar 20 miljarder per år  Enligt rapporten från SBU har 12-17 procent av befolkningen någon form av ångestsyndrom. Vård, sjukskrivningar och sjukpensioner av denna orsak beräknas kosta samhället cirka 20 miljarder kronor per år. Ångestsyndrom är vanligast bland kvinnor och enligt rapporten riskerar upp till 30 procent av kvinnorna och 20 procent av männen att drabbas någon gång i livet.

De ångestsyndrom som SBU har granskat är paniksyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom, och fobier. Rapporten konstaterar att de effektivaste behandlingsformerna för dessa syndrom i huvudsak består av olika SSRI-preparat, som även används vid depressioner, och kognitiv psykoterapi.

Specifika fobier, som utgör de klart vanligaste ångestsyndromen, drabbar var tionde individ och ger patienterna ångest av exempelvis ormar, spindlar, höjder och tandläkarbesök. För dessa patienter är det dock endast kognitiv psykoterapi, där man exponerar patienten för det den får ångest av, som ger en säkerställd effekt.

- Behandlingseffekten när det gäller dessa syndrom är mycket god och det stora flertalet blir nästan helt återställda. Det anmärkningsvärda är att det nästan inte finns några kunskaper alls när det gäller läkemedelsbehandling för dessa patienter. Vi vet helt enkelt inte om läkemedlen fungerar, säger Lars von Knorring.

Få studier om kostnadseffektivitet  Även om behandlingseffekterna oftast är goda efterlyser han mer forskning på flera områden när det gäller behandling av ångestsyndrom. Det saknas exempelvis nästan helt dokumentation om behandlingseffekt av psykodynamisk terapi och familjeterapi, som i dag är de vanligaste behandlingsmetoderna för ångestsyndrom hos barn och vuxna.

Vidare finns det få studier som har undersökt kostnadseffektivitet och långtidseffekter av olika terapiformer.

Ytterligare ett område som Lars von Knorring anser är angeläget att studera är om uppkomsten av ångestsyndrom går att förebygga. Det finns bland annat studier från Australien och USA som tyder på detta.

- Eftersom ångestsyndrom ofta debuterar tidigt i livet och många patienter kommer till vård redan under barn- och ungdomsåren, är det rimligt att anta att vi genom tidig upptäckt och behandling skulle kunna motverka ångestsjukdom. Men det är också något som vi behöver undersöka närmare, säger Lars von Knorring.

mattias.grundstrom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev