Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SSRI-preparat ökade inte självmordsrisk

Publicerad: 30 mars 2005, 13:17

Antidepressiva SSRI-preparat höjer inte självmordsrisken bland barn och ungdomar. Tvärtom verkar det som om dessa preparat har en skyddande effekt, jämfört med andra antidepressiva läkemedel, enligt en ny studie.


Det var i juni 2003 som det i Storbritannien slogs larm om ökad risk för självmord bland deprimerade barn och ungdomar som behandlats med Seroxat (paroxetin), ett antidepressivt läkemedel av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI.

Uppmärksamheten blev stor. Och i den efterföljande debatten blev hela substansgruppen utsatt för hård kritik, både från vissa forskare och i massmedia.

I april året därpå, 2004, varnade EU:s läkemedelskommitté, dåvarande CPMP, läkare för att skriva ut Seroxat till barn under 18 år. Samtidigt publicerade tidskriften Lancet en metaanalys där forskarna gjorde bedömningen att riskerna övervägde nyttan med dessa preparat.

- Det är en minst sagt tveksam slutsats. Största riskfaktorn för självmord bland barn såväl som vuxna är depression. Antidepressiva, och särskilt SSRI, tycks i stället minska risken för självmord, också bland barn och ungdomar, säger Göran Isacsson, psykiater vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Göran Isacsson och hans kollegor vid rättskemiska institutionen vid Linköpings universitet bestämde sig för att undersöka saken och utgick från rättsmedicinskt undersökta dödsfall.

I Sverige undersöks misstänkt onaturliga dödsfall rättsmedicinskt för att fastställa om det rör sig om självmord, mord, olycksfall eller om det rör sig om en naturlig dödsorsak. En sådan undersökning innefattar ofta en blodanalys som bland annat kan upptäcka om personen ifråga intagit läkemedel.

Undersökte samtliga självmord  Tillsammans med sina medarbetare, undersökte Göran Isacsson alla 14857 självmord som begicks i Sverige mellan åren 1992 och 2000. I kontrollgruppen ingick de 26 422 övriga "onaturliga dödsfall", som efter undersökning visat sig vara olycksfall eller naturliga dödsfall.

Bland dem som hade begått självmord hade 3411 personer använt antidepressiva läkemedel. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 1538.

- Sedan jämförde vi SSRI mot de övriga antidepressiva preparaten för att se om det fanns någon skillnad i förhållande till kontrollgruppen. Om SSRI höjer självmordsrisken till skillnad mot andra antidepressiva bör man finna fler självmord med SSRI i kroppen än förväntat. Men istället fann vi signifikant färre. Detta tyder på att riskerna med SSRI snarare är mindre än med andra antidepressiva preparat, säger Göran Isacsson.

Av dem som hade begått självmord under den aktuella tidsperioden var 52 barn under 15 år. Sju av dem hade spår av antidepressiva preparat i blodet, men i inget fall rörde det sig om ett SSRI-preparat. Men hos motsvarande kontroller hade däremot tre av de fyra fynden av antidepressiva SSRI-preparat i blodet.

- Det var nästan exakt vad vi hade förväntat oss, eftersom SSRI-preparaten, enligt Apoteket, står för cirka 80 procent av försäljningen av antidepressiva medel i denna åldersgrupp, säger Göran Isacsson.

Såg större skyddande effekt  Även i åldersgruppen 15 till 19 år hade SSRI en signifikant lägre relativ risk, jämfört med andra antidepressiva läkemedel.

- I stället för en överrisk för SSRI såg vi alltså en underrisk, en större skyddande effekt mot självmord av de här preparaten jämfört med övriga antidepressiva medel, säger Göran Isacsson.

Enligt Anne-Liis von Knorring, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Uppsala universitet, finns det mycket som talar för att Göran Isacsson har rätt, att SSRI-preparat verkligen har en skyddande effekt.

- Det är naturligtvis vad vi har hoppats på, att behandlingen är effektiv. Det finns en studie från USA som visar liknande resultat, att antalet självmord, framför allt hos tonårspojkar, minskat samtidigt som förskrivningen av SSRI-preparat ökat.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev