Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

ST-läkare gör uppror mot alltför hårt tryck på jobbet

Publicerad: 19 April 2002, 14:44

På medicinkliniken i Halmstad tjänstgör bara tre av klinikens åtta ST-läkare som underläkare under våren, med en "oacceptabel och ohållbar" arbetssituation som följd. I en skrivelse till sjukhusledning och ansvariga politiker kräver de nu fler kollegor.


- I dag har vi ett stort problem, men om fem år kommer det att vara katastrof, säger Ali Tabandeh, en av ST-läkarna.  Det är en vanlig dag på medicinkliniken på Länssjukhuset i Halmstad, med sökare som piper och patienter som strömmar in via akutmottagningen.   Förra året var andelen belagda vårdplatser på kliniken 92,5 procent. Det finns ingen anledning att tro att den siffran skulle minska i år, bara för att bemanningssituationen bland läkarna nu ser annorlunda ut.             På klinikens hjärtavdelning ligger tre patienter i korridoren i väntan på utskrivning eller en ledig plats på sal. Inne på expeditionen sitter ST-läkaren Jörgen Olsson upptagen med eftermiddagsrond, medan kollegan Ali Tabandeh, ST-läkare som under våren förordnats till överläkare i kardiologi, gör en ultraljudsundersökning. På grannavdelningen, med hematologi och gastroenterologi som specialitet, får man denna vecka klara sig helt utan ST-läkare.   Situationen värre de senaste åren  Likadant ser det ut på neurologiavdelningen våningen ovanför, men på lungmedicinska avdelningen intill arbetar i alla fall ST-läkare Anders Öhman hela veckan.   Ytterligare en våning upp ligger avdelningen för njurmedicin och diabetes, och där finns Anna Moberg, som är blivande specialist i endokrinologi och i egenskap av schemaläggare den som brottas med klinikens mest svårlösta ekvation - bemanningen. Denna eftermiddag får Anna Moberg själv hasta mellan arbetet på avdelningen och återbesök på mottagningen för att få pusslet att gå ihop.  Liksom på många andra kliniker och sjukhus har läkarna på medicinkliniken i Halmstad upplevt bemanningssituationen som alltmer ansträngd under senare år. Men med tre vakanta överläkartjänster, ett skriande behov av fler legitimerade underläkare och utan ekonomiska utsikter att kunna utlysa några nya tjänster för utbildningsläkare, beskriver de nu situationen som förtvivlad.   Mest utsatta är klinikens ST-läkare. Av totalt åtta tjänstgör tre som underläkare på kliniken under våren. Bristen på kardiologer gör att två av läkarna, som är i slutfasen av sina specialistutbildningar, har förordnats till överläkare på sjukhusets hjärtavdelning, medan tre av läkarna befinner sig på andra kliniker som ett led i utbildningen till specialist.   Förutom att vara stommen i primärjourslinjen ska de tre ST-läkare som arbetar som underläkare täcka fem vårdavdelningar med en eller två läkare per avdelning. Samtidigt är tanken att de ska bedriva egen mottagningsverksamhet under handledning av specialist och delta i undervisning och utbildning.   Det är omöjligt att få tiden att räcka till allt detta, berättar läkarna, och påpekar också att deras ansträngda situation får konsekvenser för specialisterna på sjukhuset, som i allt större utsträckning måste rycka in och utföra underläkaruppgifter.   I en gemensam skrivelse, adresserad till klinik- och sjukhusledningen samt till ansvariga politiker, beskriver ST-läkarna arbetssituationen som både ohållbar och oacceptabel, och fortsätter: "Som ni förstår kan vi "oklonade" ST-läkare omöjligt klara av att bemanna alla dessa stationer."  - Vi behöver åtminstone fem kollegor till för att klara av grundbemanningen och dessutom få tid för handledning, utbildning, egen mottagning och reflektion, säger Anna Moberg.  Tror att läkarbristen blir värre  Men länssjukvårdsnämndens ordförande i Halland, landstingsråd Per G Hansson (m), kan i dag inte kommentera ST-läkarnas krav på fem nya tjänster.  - När de två vakanta kardiologtjänsterna blir besatta, kommer läget för ST-läkarna genast att ljusna. För två år sedan prioriterades dessutom frågan om ST-block i budgetarbetet och då tillkom ett flertal sådana tjänster på sjukhuset, säger Per G Hansson, som nu har börjat diskutera årets budget med sjukhusledningen.  - Om sjukhusledningen tar upp frågan om ST-tjänster är det möjligt att den frågan får prioritet, men det återstår att se.    Läkarkårens åldersstruktur i kombination med svårigheterna att nyrekrytera i dag får ST-läkarna att se mörkt på framtiden.   - Tyvärr ser situationen ut att förvärras ytterligare om ingenting görs nu. Det tråkiga är att vi inte ens får minsta signal utifrån om att man tänker göra något för att lösa problemet. Inom ett och ett halvt år kommer flera av oss att vara färdiga specialister och det betyder att den nu tjänstgörande ST-styrkan då halveras, säger Jörgen Olsson.  En halverad ST-styrka innebär att maximalt två läkare blir kvar som underläkare på kliniken. I nuläget planeras inga nya ST-tjänster på kliniken, trots att det redan i höst kommer att saknas utbildningsläkare inom 7 av de 15 specialiteter som finns representerade på medicinska basenheten.   Inom tio år kommer 15 överläkare, det vill säga ungefär hälften av specialisterna, att ha avgått med pension. Och det är brist på nya specialister som kan fylla på.  - Specialistutbildningen tar sex år, så därför är det hög tid att börja rekrytera, säger Ali Tabandeh.   Personalchefen för Länssjukhuset i Halmstad, Peter Nordell, instämmer i den dystra tolkningen, men understryker att problemet inte är unikt för Halmstad.  - Tvärtom är situationen nog bättre här än på många andra håll. Men jag bedömer att det är en tickande bomb inom sjukvården över huvud taget när det gäller tillgången på specialistutbildade läkare, problemet är nationellt. Eftersom det tar minst sju år innan en läkare uppnår bakjourskompetens borde läkare utbildas för fullt nu, säger Peter Nordell.  Planer finns på fler ST-tjänster  Peter Nordell uppger att sjukhusledningen planerar för fler ST-tjänster på lasarettet, men eftersom budgetarbetet bara precis är påbörjat är det ännu inte klart hur många det blir eller om någon tjänst kommer att tilldelas medicinkliniken under året.   Anders Dybjer, verksamhetschef på medicinkliniken i Halmstad, ser ingen annan utväg än att fler ST-tjänster inrättas på kliniken. Han har tidigare i år för sjukhusledningen föreslagit fem nya tjänster.   - Tiden har hunnit i kapp oss, länge var den extrema arbetsbördan inom medicin ett storstadsfenomen. Kanske har vi också slagit oss för mycket till ro med att det är attraktivt att arbeta här i Halmstad, med vår förhållandevis goda ekonomi och stabila verksamhet, säger Anders Dybjer.  Att få vikarierande underläkare till kliniken utan att kunna erbjuda ST-tjänst var för ett par år sedan helt realistiskt.   - I dag är det nästan omöjligt att rekrytera till sådana vikariat och därför finns heller inga marginaler när någon slutar, då måste befintlig personal utnyttjas maximalt så som nu skett, säger Anders Dybjer.  Han har som respons på skrivelsen sammankallat ST-läkarna till ett möte i denna vecka för att gemensamt påbörja ett internt förändringsarbete för förbättrad arbetsmiljö.   Ökad flexibilitet, möjlighet till deltidstjänstgöring och mer auskultation också inom den egna basenheten är några visioner han delar med ST-läkarna.     - Vi kan inte fortsätta att springa fortare och fortare, utan vi måste springa på ett helt annat sätt, säger Anders Dybjer.

Ingen vill ta studierektorstjänst  ST-läkarna är fast beslutna att se till att bryta den onda cirkeln med för liten bemanning - allt tyngre arbetsbörda - ingen som söker tjänst när situationen är så ansträngd - ännu större arbetsbörda för dem som blir kvar, och så vidare.   Sviktande ekonomi med minus 37miljoner kronor för sjukhuset i bokslutet från förra året ska inte ständigt behöva hänga över kliniken, anser ST-läkarna. De poängterar att Landstinget Halland har en jämförelsevis god ekonomi, och i år är den totala landstingsbudgeten i balans. Men för att få sökande till medicinkliniken måste attraktionskraften höjas. Det räcker inte långt med att stämningen ännu så länge är mycket god, eller att framhäva stadens vackra sandstränder i platsannonserna, menar läkarna.  - Till att börja med behöver vi en studierektor som bland annat kan föra vår talan i utbildningsfrågor, men den tjänsten är vakant. Ingen vill ta på sig uppdraget, eftersom jobbet som studierektor läggs till de ordinarie läkaruppgifterna med en enorm arbetsbörda som följd, säger Anna Moberg.  Anders Dybjer tror att problemet med klinikens bemanning går att lösa och välkomnar ST-läkarnas reaktion.   - Jag hade varit betydligt mer orolig om ST-läkarna inte hade brytt sig om att engagera sig i denna viktiga fråga, säger Anders Dybjer.

Josefin Thylefors

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev