Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Städning bland prioriteringar

Publicerad: 9 mars 2009, 09:14

Kostnaden för vård får inte styra prioriteringarna för mycket. Det anser Smer som går emot Prioriteringscentrums förslag på nya principer vid prioriteringar.


Statens medicinetiska råd, Smer, vill inte att kostnadseffektiviteten ska få större tyngd i sjukvårdens prioriteringsarbete.

– Att öka ekonomiseringen av prioriteringarna skulle skapa större utrymme för godtycke och innebära en värdeförskjutning av den prioriteringsplattform som riksdagen har slagit fast, säger Daniel Tarschys, ordförande för Smer, som först nu kommit med sin reaktion på ett förslag som Prioriteringscentrum lade fram för ett par år sedan.

Centret anser att den etiska plattformen för prioriteringar bör ses över och att kostnadseffektivitet får en större betydelse. I denna rangordnas de etiska principerna för prioriteringar efter i första hand människovärde. Därefter följer behov- och solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprinciperna. Smer, tycker dock att den rangordning och plattform som finns i dag ska bibehållas.

– Men den behöver förankras bättre. Den ska ses som ett redskap för prioriteringsarbetet, inte en nyckel, säger Daniel Tarschys.

Men Per Carlsson, chef för Prioriteringscentrum, vill se en mer konkret och handfast prioriteringsordning.

– I dag trevar man och tolkar i det regelverk som finns. Vi behöver en plattform som är anpassad till den verklighet som sjukvården arbetar under, säger han.

Smer ger dock stöd för Prioriteringscentrums förslag att ta bort prioriteringsgrupperna, som rangordnar patientgruppers behov. (Se även faktaruta längst ned.)

– De här grupperna är ett feltänk. 90 procent av vården har prioritet ett men livshotande sjukdom betyder inte att patienten ska prioriteras högst i alla lägen. Ett nytt dyrt läkemedel kan ha tveksam nytta och tillståndet kan variera över tid. Det här är något som vi måste städa bort, säger Per Carlsson.

Västerbottens läns landsting arbetar sedan i fjol med ett omfattande prioriteringsarbete som hittills frigjort 114 miljoner kronor. Arbetet har byggt på en modell som rekommenderas av Socialstyrelsen, där besluten utgår från nytta i förhållande till kostnad och där den etiska plattformens principer är styrande.

– Vi har frigjort resurser från lågt prioriterade åtgärder så att vi kan använda dem till högre prioriterade verksamheter, säger prioriteringsstrategen Susanne Waldau.

Hon välkomnar diskussionen om den etiska plattformen men tycker inte att denna är något stort problem.

Även Landstinget Västernorrland har inlett ett omfattande prioriteringsarbete, liknande det i Västerbotten, för att se över att sjukvården prioriterar rätt åtgärder.

Prioriteringsgrupper föreslås försvinna

Prioriteringarna inom sjukvården ska följa beslut från riksdagen 1997.

Det ska göras efter etiska principer och patienter delas in i fyra grupper. 1) Vård av livshotande akuta sjukdomar. 2) Prevention, som barnhälsovård, mödrahälsovård, mammografi, vaccinationer. 3) Vård av mindre svåra akuta. 4) Vård av andra skäl än sjukdom eller skada.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev