fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stamceller kan skada luftvägarna vid astma

Publicerad: 14 september 2005, 09:04

En grupp forskare har upptäckt ett slags stamceller i luftvägarna hos patienter med mild astma. Fyndet kan leda till tidigare upptäckt av sjukdomen.


Astma karaktäriseras av en kronisk inflammation i luftvägarna. Följaktligen består behandlingen av en livslång antiinflammatorisk behandling, oftast med steroider och beta-2-agonister. Men.  - Vid astma förekommer även en rad andra vävnadsförändringar som inte går tillbaka, även om inflammationen behandlas och försvinner. Det tyder på att inflammation inte ensam kan förklara de förändringar som uppstår vid astma. Inflammationen är en viktig del av sjukdomen, men inte den enda förklaringen, säger Kristian Nihlberg, biomedicinare och doktorand vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Exempel på sådana irreversibla förändringar är en ökad produktion av kollagen och proteoglykaner i det extracellulära matrix som finns mellan cellerna i luftvägarna.   Även celldelningen av den glatta muskulaturen ökar och andra celler som kan differentiera till muskel-  liknande celler, vilket har stor betydelse för de vävnadssammandragningar som sker i samband med en astmaattack.

- Poängen är att många av de här förändringarna sker tidigt, långt innan det är möjligt att diagnostisera sjukdomen i dag. Det kan göra det möjligt att hitta något som ger en tidigare och kanske säkrare diagnos, säger Kristian Nihlberg.

En väg kan vara de fibrocyter som Kristian Nihlberg nyligen upptäckt hos astmatiker med mild astma.

Fibrocyter är en sorts stamceller, omogna celler som kan differentiera till andra celler.

Exempelvis kan de bilda aktiva fibroblaster, celler som man sedan tidigare vet är drivande vid de skadliga vävnadsförändringar i lungan som uppstår vid astma och även vid andra lungsjukdomar.

- Med största sannolikhet har närvaron av fibrocyter stor betydelse för de skador som uppstår. Den bindväv som dessa celler producerar kan sedan styra patologiska processer i lungan vid astma, säger Kristian Nihlberg.

Blockering kan fördröja skador  Han och hans kollegor utgick från biopsier tagna i samband med bronkoskopier av tio patienter med mild astma samt biopsier från fem friska personer.

- Hos alla patienter hittade vi fibrocyter i vävnadsproven, betydligt fler än hos kontrollerna. Närvaron av dessa celler var så stor hos patienterna jämfört med kontrollerna, att de skulle kunna användas som ett sätt att diagnostisera astma, säger Kristian Nihlberg.

Ingen av patienterna medicinerade, så cellernas närvaro kan inte förklaras av tidigare medicinering eller något annat, utan måste vara ett tecken på själva sjukdomen.

Upptäckten kan även leda till ett nytt sätt att tänka i behandlingen av astma.

- En tänkbar väg kan vara att på något sätt blockera rekryteringen av dessa celler till luftvägarna. Vi vet inte vad som skulle hända då, men man kan tänka sig att det skulle hindra eller fördröja de processer som leder till de strukturella förändringarna i lungan hos dessa patienter, säger Kristian Nihlberg.

Tack vare sin upptäckt fick Kristian Nihlberg nyligen ett stipendium på 25 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev