onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stämning mot Salus närmar sig

Publicerad: 13 juni 2006, 10:59

En grupptalan mot Salus Ansvar är nu nära. De jurister som granskat affärerna i Salus anser att spararna i livbolaget mjölkats på pengar av Salus Ansvar.


Sedan i slutet av förra året har jurister vid advokatbyrån Bratt & Feinsilber i Stockholm undersökt affärerna mellan Salus Ansvar och dotterbolaget Salus Ansvar Liv, se Dagens Medicin nr 50-52/05.

Syftet har varit att få klarhet i om det finns förutsättningar för livspararna att starta en grupptalan mot Salus Ansvar. En grupptalan innebär att ett antal drabbade privatpersoner sluter sig samman och gemensamt stämmer ett företag.

Och nu har juristerna satt ner foten. De anser att livbolaget med 52000 sparare, varav 9 000 är läkare, har missgynnats ekonomiskt av Salus Ansvar och att det finns underlag för att starta en process mot Salus Ansvar. Enligt Percy Bratt, advokat vid Bratt & Feinsilber, visar granskningen av transaktioner mellan moderbolag och livbolag att moderbolaget tjänat pengar på livbolaget trots att detta inte är tillåtet.  - Vi tycker att det finns grund för att rikta en talan mot Salus Ansvar. Det rör sig om ett tydligt mönster av överdebitering. Det handlar om klassiska former av förtäckt utdelning, säger Percy Bratt som också företrätt Skandia Livs sparare i deras grupptalan mot Skandia.

Har kringgått utdelningsförbudet  Salus Ansvar Liv drivs enligt så kallade ömsesidiga principer. Det innebär att moderbolaget, alltså Salus Ansvar, inte får ta ut någon vinst ur bolaget. I stället ska eventuella överskott fördelas bland spararna. De ömsesidiga principerna skapar ett intresse hos moderbolaget att på olika sätt kringgå utdelningsförbudet. Detta har Salus Ansvar, enligt Percy Bratt, gjort på två olika sätt.

Det första handlar helt enkelt om att Salus Ansvar tagit ut för höga avgifter på tjänster som företagets anställda utfört åt livbolaget. På så sätt har Salus Ansvar kunnat tjäna pengar på livbolaget utan att ta ut någon formell vinst.

Det andra sättet som livbolaget missgynnats på handlar om att det har fått vara med och bära kostnader men inte fått del av de intäkter som kostnaderna sedan resulterat i. Bakgrunden är Salus köp av försäkringsbolaget Ansvar 1997, då livspararna sköt till 60miljoner, och därmed blev största ägare i det sakförsäkringsbolag som då bildades. Sakbolaget fick snabbt problem och försattes i så kallad likvidation 2001. Samtidigt skrevs värdet på sakbolaget ner från 240 miljoner kronor till 0 kronor.

Nyligen fick livbolaget bidra med 12 miljoner kronor för att ett danskt försäkringsbolag skulle överta det havererade sakbolaget. Exakt hur mycket livspararna förlorat på sakbolaget är inte klart men enligt en tidigare beräkning handlar det om över 140miljoner kronor.

Percy Bratt har inte granskat hur mycket spararna har förlorat på sakbolaget, men han konstaterar att Salus Ansvar fortsatt att tjäna pengar på sakförsäkringsverksamheten genom ett samarbete med Folksam.  - Om man bryter mot vinstutdelningsförbudet så drabbas livspararna av en skada. Pengar som skulle ha fördelats mellan spararna delas i stället ut till moderbolaget, säger Percy Bratt.

Vill inte nämna exakta belopp  Erik Elmstedt, överläkare vid ortopediska kliniken på Södersjukhuset, som under ett flertal år har kritiserat affärerna i Salus Ansvar är nöjd med juristernas bedömning.  - Det känns bra att vi haft rätt i att Salus brutit mot vinstutdelningsförbudet och utnyttjat spararnas pengar för saker som de inte får. Jag tycker inte att man ska kunna missköta ett bolag på det här sättet och sedan komma undan utan att stå för det och ta sitt ansvar, säger Erik Elmstedt.  Hur mycket pengar som Salus Ansvar, enligt granskningen, är skyldigt livspararna vill Percy Bratt inte avslöja. Han säger dock att det rör sig om "mycket betydande belopp."

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev