Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

STAN-studie var inte fusk

Publicerad: 17 september 2010, 11:25

Fel – men inte fusk. Det konstaterar Lunds universitet angående den fuskanklagade studien som ligger till grund för STAN, en ny fosterövervakningsteknik.


Det finns fel i STAN-studien, men de är inte av sådan karaktär att det kan ses som oredlighet i forskning. Det konstaterar Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Det var i juni 2007 som Ulf Hanson, i dag chefläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, lämnade in en skrivelse till Lunds universitet där han framförde misstankar om att det kunde ha förekommit fusk i den studie som publicerades i Lancet 2001 och som låg till grund för införandet av ST-analys, STAN, en helt ny fosterövervakningsteknik på Sveriges sjukhus. Enligt Ulf Hanson fanns det oklarheter kring hur forskargruppen hade analyserat åtta fall av svår syrebrist hos nyfödda.

Ytterligare en utredning, av Kari Teramo, visade på samma sak.

Lunds universitet lät då Vetenskapsrådets expertgrupp avgöra frågan, ett utlåtande som kom i somras. I detta utlåtande konstaterar Vetenskapsrådet att det fanns flera saker i den aktuella studien som avvek från god vetenskaplig sed. Bland annat att studiens monitor, KG Rosén, utsågs till monitor för studien trots att han, såsom upphovsman och ansvarig för STAN-metoden, var jävig vid studiens genomförande.

Även studiens huvudman, Karel Marsal, avvek från god vetenskaplig sed genom att han inte såg till att studien var tillräckligt kvalitetssäkrad. Vetenskapsrådet konstaterade också att både Ulf Hansons och Kari Teramos utredningar varit noggrant utförda.

Men enligt Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, är dessa fel inte att betrakta som oredlighet, även om han begär att forskargruppen analyserar de aktuella patientfallen igen.

Den nya analysen ska redovisas öppet och sedan ska resultaten skickas som en rättelse till tidskriften Lancet där den ursprungliga studien publicerades 2001.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev