Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Standardiserade vårdplaner på datorn förenklade jobbet

Publicerad: 30 mars 2005, 13:25

Sjuksköterskorna på kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus har infört ett nytt sätt att dokumentera. I stället för löpande anteckningar, fyller de i en standardvårdplan på datorn.


Vårdplanerna är mallar i journalsystemet Melior, som sjuksköterskan fyller i och signerar elektroniskt.   Standardvårdplaner används på fler håll, men då oftast i pappersform. När omvårdnaden av en patient går helt enligt planen ersätter standardvårdplanen all dokumentation.

Sjuksköterskan bara bekräftar att allt är som det ska på en rad olika punkter, till exempel nutrition, smärta och aktivitet.  Nyligen ändrades rutinerna så att sjuksköterskan tar upp standardvårdplanen redan när patienten skrivs in. Vårdplanen blir därmed den enda dokumentation som sjuksköterskan gör.

- Tidigare har sjuksköterskorna ofta skrivit samma saker flera gånger. Standardvårdplanerna minskar tiden för dokumentation, säger Ulrika Westling, sjuksköterska och dokumentationsansvarig på kliniken.

Utvecklad för journalsystemet  Det ovanliga med Danderyds standardvårdplaner är att de har utvecklats direkt för klinikens journalsystem.

- Om man först tänker ut allt man vill ha med på papper, och sedan ska överföra det till datorn så blir det lätt problem.

Ulrika Westling och hennes kollega Helen Isberg har tagit fram standardvårdplaner för ett flertal diagnoser. En systemadministratör var också med i arbetet.

- Det är bra att ha med någon som vet vad som är möjligt och inte i systemet, säger Ulrika Westling.

Det finns flera fördelar med standardvårdplaner, framför allt att det är kvalitetssäkert. Alla vårdar patienten på samma sätt, och alla menar samma sak med det de skriver. Istället för "patienten åt två skorpor" så anger man om patienten klarar av att få i sig tillräckligt med näring eller inte. Går ätandet inte enligt planen så anges det tydligt som en avvikelse.

Sjuksköterskorna på kirurgkliniken har nu arbetat med standardvårdplaner sedan i mars 2004. Vårdplanerna har reviderats flera gånger under den tiden.

Nyligen gjordes en enkät om hur sjuksköterskorna upplever standardvårdplanerna. 82 procent av de 67 sjuksköterskor som svarade på enkäten var positiva till standardvårdplanerna, och ansåg att dessa underlättade arbetet.  Uppföljningen är en del av Ulrika Westlings magisteruppsats i hälsoinformatik på Karolinska institutet.  Allra mest nöjda är mottagningssjuksköterskorna.

- För korta vårdtider och polikliniska besök är standardvårdplanerna väldigt bra, säger Ulrika Westling.

- Om det däremot är mycket annat än själva operationen, eller om det händer något oväntat så räcker inte standardvårdplanen till. Då får man lämna vårdplanen och gå över till att föra vanliga anteckningar.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev