Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Staten och SKL överens om nytt tvåårigt läkemedelsavtal

Publicerad: 18 mars 2009, 13:01

Staten ökar sitt bidrag till landstingens läkemedelskostnader med 3,6 procent under två år. Dessutom ska parterna samarbeta mer kring läkemedel. Det är två av nyheterna i det läkemedelsavtal som nu är klart.


Efter ovanligt utdragna förhandlingar har staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nu nått fram till ett läkemedelsavtal. En av nyheterna är att det nya avtalet gäller över två år, medan tidigare avtal omfattat ett år.

Statens bidrag kommer att öka med 800 miljoner under 2009 och 2010, vilket ger ett genomsnittligt påslag på cirka 3,6 procent. Detta innebär att landstingen får 22,4 miljarder kronor för i år och 23,2 miljarder 2010.

– Ett tvåårsavtal ger bättre förutsättningar för landstingen att planera sin verksamhet. Dessutom tycker vi att den kostnadstäckning vi får är rimlig, säger Magnus Thyberg, handläggare för läkemedelsfrågor vid SKL.

En viktig nyhet i avtalet är att staten och SKL ska inleda ett mer formaliserat samarbete kring läkemedelsfrågorna. Den tjänstemannagrupp, kallad P-16, som tidigare tänkt relativt fritt runt läkemedel och som nyligen presenterade en rapport med en lång rad förslag kommer nu att följas av en ny grupp som får i uppdrag att förverkliga de idéer som finns.

När gruppen ska börja sitt arbete är inte klart men två områden som lyfts fram i läkemedelsavtalet och därmed lär bli prioriterade är att Sil, Svensk informationsdatabas för läkemedel, ska införas i landstingens datajournalsystem samt att förslagen i Patientdatautredningen genomförs.

I Sil samlas en mängd kvalitetssäkrad information som förskrivaren behöver, exempelvis information om läkemedlet, läkemedelskommittéernas rekommendationer och förmånsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Genom att all relevant information samlas och dessutom är uppdaterad förbättras förutsättningarna för en ändamålsenlig förskrivning.

De förslag som lagts fram av Patientdatautredningen skulle om de genomförs öka möjligheterna till uppföljning av förskrivningen. Via krypterad individdata skulle det exempelvis bli möjligt att se om en grupp förskrivare följer rekommendationen att först ge patienten generiskt simvastatin innan man sätter in Lipitor.

– Denna typ av medicinska uppföljningar skulle ge störst effekt om de genomförs på vårdcentralsnivå, säger Magnus Thyberg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev