Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag29.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Statin förbättrade symtom vid ledgångsreumatism

Publicerad: 18 Juni 2004, 08:18

Reumatiker som behandlades med Lipitor (atorvastatin) utöver konventionell behandling blev signifikant bättre under det halvår studien pågick. Det framgår av en studie i lördagens utgåva av tidskriften Lancet.Svenska forskare är imponerade av resultaten.


Reumatisk artrit, RA, kronisk ledgångsreumatism, är en av flera inflammatoriska sjukdomar som sätts i samband med ökad risk för sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdom. Blodfettsänkande statiner minskar hjärt-kärlrisker främst tack vare sina blodfettsänkande egenskaper, men flera studier pekar även på att effekten av statiner är bredare. Bland annat påverkas inflammatoriska förlopp även om mekanismerna inte är kartlagda fullt ut.  För att undersöka om statiner även kan påverka RA gjorde forskare från Centre for Rheumatic Diseases, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, Storbritannien, en studie av 116 patienter. Patienterna, som var 18-80 år gamla, hade aktiv RA trots pågående sjukdomsmodifierande behandling, DMARD. Patienterna hade minst sex svullna leder plus två av tre andra faktorer: sex ömma leder, morgonstyvhet som varade minst 30 minuter och en sänka högre än 28 millimeter per timme. Faktorer som uteslöt deltagare var bland annat diabetes, ärftligt förhöjda kolesterolvärden, hög risk för kranskärlssjukdom, pågående behandling med statiner, tidigare biverkningar av statiner och mer än 10 milligram oralt prednisolon per dag.  Patienterna slumpades till antingen placebo eller 40 milligram atorvastatin per dag. Den primära effektvariabeln var DAS28, som är ett sammansatt mått på sjukdomens aktivitet (DAS= disease activty score). I detta ingår sänkan, patientuppskattad smärta och svullna och ömma leder.  Efter sex månader hade DAS28 förbättrats signifikant i gruppen som fick atorvastatin jämfört med placebo. Respons enligt DAS28 nåddes av 31 procent av patienterna som fick atorvastatin och 10 procent av dem i placebogruppen. C-reaktivt protein och sänka, båda markörer för inflammationer, sjönk med atorvastatin. Antalet svullna leder minskade med 2,7 efter atorvastatinbehandling och med 0,5 i placebogruppen.  I en medicinsk kommentar skriver professorerna Lars Klareskog och Anders Hamsten, Karolinska institutet, Solna, att studiens resultat nästan är för bra för att vara sanna. Det tycks som att behandlingen slår mot både inflammationen vid RA och en av de stora vanliga riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom.  Dock finns fortfarande några frågetecken innan statiner kan rekommenderas generellt vid RA. För det första, skriver de, var den kliniska effekten liten jämfört med både vanlig DMARD och nya TNF-alfablockerare. För det andra saknas kunskaper om statiners roll i immun- och inflammationssystemet. Statiner tycks ha fördelaktig verkan på vissa processer men kan samtidigt var skadlig på andra. Detta måste kartläggas mer noggrant. För det tredje, fortsätter Klareskog och Hamsten, saknas data om effekten av långtidsbehandling.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev