Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Statiner minskade risken för ny stroke

Publicerad: 10 augusti 2006, 13:20

Risken för att patienter som redan fått en stroke skulle fåen ny minskade med 16 procent om de fick statiner, blodfettssänkande medel. Detvisar en uppföljning av en studie på nära 5 000 patienter som publiceras i dag.


Faktaruta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Artikeln publiceras i dagens nummer av tidskriften NewEngland Journal of Medicine. Den är en femårsuppföljning av en internationellstudie som totalt omfattat 4 732 patienter, Stroke Prevention by AggressiveReduction in Cholesterol Levels, SPARCL.

I undersökningen ingick patienter som tidigare haft enstroke eller så kallad TIA, transitorisk ischemisk attack, vilket är en snabbtövergående syrebrist i hjärnan. Däremot hade ingen av patienterna haft andrakända hjärt-kärlsjukdomar.

Patienterna lottades till att antingen få 80 mg om dagen avstatinen atorvastatin eller placebo. Medelåldern på patienterna var 63 år ochdrygt hälften, 60 procent, var män. De allra flesta patienterna fick samtidigtbehandling med blodförtunnande och blodtryckssänkande läkemedel.

Efter fem år kunde forskarna konstatera att risken för attdrabbas av en ny stroke totalt sett minskade med 16 procent i gruppen som fickstatiner jämfört med placebogruppen.

Däremot sågs en skillnad i resultaten när det gällde olikaformer av stroke. Risken att få en propp i hjärnan minskade med 22 procent fördem som fick statiner, medan risken för att få stroke orsakad av hjärnblödningökade i statingruppen.

Studien har finansierats av läkemedelsföretaget Pfizer, sommarknadsför den statin som testades.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News