Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Statistik över läkemedel hotas

Publicerad: 15 oktober 2013, 14:30

Delar av läkemedelsförsörjningen sköts i dag av företag som inte är skyldiga att rapportera in statistik, vilket försvårar insamlandet.


I ett brev till Socialdepartementet tar Apotekens Service AB upp flera hot mot insamlingen av nationell försäljningsstatistik för läkemedel.

Det statliga bolaget har i uppdrag att sammanställa sådan statistik. Vid årsskiftet blir bolaget en myndighet, E-hälsomyndigheten, som tar över uppdraget.

Men Apotekens Service ser problem med detta arbete. Tidigare har läkemedelsförsörjningen skötts av öppenvårdsapotek som har rapporteringsplikt om sin försäljning. I dag ser dock marknaden annorlunda ut.

Landstinget i Jönköpings län tänker till exempel sköta läkemedelsförsörjningen i egen regi. Andra landsting skiljer försörjningen av läkemedelsberedningar från övriga läkemedel och lägger ut den på aktörer som inte är öppenvårdsapotek.

”Dessa förändringar på marknaden innebär att delar av läkemedelsförsörjningen sköts av aktörer som saknar eller har olika formell rapporteringsskyldighet till bolaget/myndigheten”, skriver Fredrik Cassinger, teamchef för statistik på Apotekens Service, i brevet.

Vill dessa aktörer inte rapportera så finns det inga möjligheter att tvinga dem. Därmed finns det risk för att hela eller delar av läkemedelsförsörjningen för vissa landsting faller bort ur den nationella läkemedelsstatistiken.

Insamlingen av statistik från partihandeln fungerar inte heller. Få partihandlare rapporterar in sina siffror och kvaliteten i data är undermålig, enligt Apotekens Service. Bara de partihandlare som säljer direkt till sjukvården eller detaljhandeln är tvungna att rapportera – men det finns inget enkelt sätt att skilja dem från partihandlare som slipper.

För att lösa problemen vill Apotekens Service hitta mätpunkter i läkemedelsförsörjningskedjan, där alla läkemedel passerar. Ett exempel skulle kunna vara då läkemedlet lämnar partihandeln.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News