Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stiftelsemedel kan ha gått upp i rök

Publicerad: 4 mars 2002, 14:22

Stockholms läns landsting kan ha nyttjat Stiftelsen Löwenströmska lasarettets tillgångar i eget syfte. Länsstyrelsen i Stockholms län väntar på att få en fullständig redovisning över stiftelsens tillgångar. Det kan röra sig om belopp upp till 100 miljoner kronor.


Före den 31 mars ska Stockholms läns landsting ha hunnit göra en redovisning av Stiftelsen Löwenströmska lasarettets tillgångar. Om inte detta sker, har länsstyrelsen i Stockholms län ålagt landstinget att betala ett vite på 100000 kronor.   Stiftelsen äger mark och byggnader  Stiftelsens uppgift är att bedriva sjukvård "till evärdligt underhåll för sjuka på orten", det vill säga ursprungligen Hammarby och Vallentuna socknar i den norra delen av Stockholms län. Stockholms läns landsting är förvaltare av stiftelsen. Landstinget bedriver och bekostar sjukvården vid Löwenströmska sjukhuset, men mark och en del byggnader, liksom eventuella fonderade medel, är det stiftelsen som äger.  Redovisningen kommer att visa om landstinget har använt stiftelsens tillgångar för egna ändamål och, om så är fallet, hur stora summor det rör sig om. Det har spekulerats om att det kan vara allt från 10 till 100 miljoner.   Enligt tidningen Dagens Forskning har landstingets fastighetsnämnd i egenskap av stiftelsens förvaltare bland annat sålt mark tillhörande Stiftelsen Löwenströmska lasarettet. Pengarna från försäljningen har sedan betalats in till landstingets kassa, där de "försvunnit" i landstingets budget. Detta strider klart mot vad som var donatorns önskan: att all avkastning av egendomen ska tillfalla lasarettet.  Mikael Wiman, länsassesor vid länsstyrelsen i Stockholms län, förklarar för Dagens Medicin att det med högsta sannolikhet förhåller sig så att landstinget medvetet använt sig av stiftelsens medel.  - Ännu kan vi inte säkert veta om det skett några oegentligheter, men det ser vi när redovisningen av stiftelsens tillgångar är färdig. Om så är fallet, måste vi överväga att göra en polisanmälan, säger han.  Om det visar sig att landstinget har använt stiftelsens pengar för egna ändamål, så är det enligt lag skyldigt till förskingring. Oavsett vilken summa pengar som i så fall förskingrats, är det ett allvarligt brott. Preskriberingstiden i den här typen av mål är dock fem till tio år, vilket innebär att landstinget inte behöver stå till svars för fel som begåtts tidigare.  Får inte använda stiftelsens medel  Sedan 1876 har Stockholms läns landsting varit förvaltare för stiftelsen. I stadgarna står tydligt att landstinget inte på något sätt får tillgodogöra sig stiftelsens medel. Enligt en ny lag som trädde i kraft den 1januari 1996, ställdes landets stiftelser under länsstyrelsernas uppsikt. Det var då det första gången uppdagades att Stockholms läns landsting inte hade någon enskild redovisning för stiftelsens ekonomi. Även om detta i sig inte är brottsligt, innebär det i praktiken att det varken går att granska stiftelsens ekonomiska verksamhet eller visa om landstinget har använt eller använder stiftelsens tillgångar som sina egna.   Landstinget ser inga problem  Helena Holmstedt, vd för Stockholms läns landstings Internfinans, anser inte att det finns något problem och inte att landstinget ska betala några pengar till stiftelsen.  - Det handlar bara om att göra två separata redovisningar i stället för en, säger hon.  Men även om Stockholms läns landsting i fortsättningen gör en separat redovisning för stiftelsens ekonomi, kvarstår problemet.   - Har landstinget använt sig av stiftelsens tillgångar, så har det begått ett brott. Det är oväsentligt att man betalar tillbaka pengarna. Att använda sig av stiftelsens tillgångar var och är olagligt, vilket bör polisanmälas, anser Ulf Norin, juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Ulrika Sehlberg

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev