Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Stockholm får fler strokefall

Publicerad: 8 April 2002, 12:11

I år kommer 1 550 stockholmare att få veta att de har prostatacancer. Men från och med nästa år väntas antalet diagnostiserade fall gå ned. Antalet fall av stroke, höftfrakturer och hjärtinfarkt kommer däremot att öka fram till 2010. Det visar färska beräkningar av stockholmarnas framtida sjuklighet.


Epidemiologiska enheten vid samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting har tagit fram en prognos för stockholmarnas sjukdomspanorama fram till 2010.  Och det är framför allt stroke och höftfrakturer som väntas öka - med 9 respektive 8 procent från i år fram till 2010, enligt prognosen. Ökningen beror främst på att befolkningen väntas bli äldre och att dessa sjukdomar är kraftigt åldersrelaterade. Ingen av sjukdomarna väntas ha en ökad insjuknanderisk.  Antalet fall ökar - men inte risken  Det tror man däremot om bröstcancer. Den ökade insjuknanderisken är kopplad till att ett antal riskfaktorer för sjukdomen tros öka. Till exempel medicinerar allt fler kvinnor med östrogener under och efter klimakteriet.  I år väntas 145 kvinnor per 100000 få diagnosen bröstcancer. Enligt prognosen stiger siffran till 157 kvinnor per 100000 år 2010. Rapportmakarna påpekar att om allt fler kvinnor väljer att inte mammografiundersökas, kommer prognosen att se annorlunda ut.  - Om mammografiverksamheten skulle börja fungera mindre effektivt kommer det att påverka sjukligheten, säger Anders Ahlbom, professor i epidemiologi och en av de ansvariga för rapporten.  Antalet fall av prostatacancer väntas däremot sjunka. Att förekomsten ökat kraftigt de senaste åren beror till stor del på att det blivit vanligare att göra ett PSA-test, som gör det möjligt att ställa diagnosen efter ett enkelt blodprov. Många fall som upptäcks genom PSA-test skulle troligtvis ha diagnostiserats även utan test, men i ett senare skede.  Den tidigarelagda upptäckten av många prostatacancerfall innebär att färre fall kommer att diagnostiseras under några års tid, enligt rapporten.  Därför kommer antalet stockholmare som får diagnosen att vara som högst under 2002. Därefter kommer ökningstakten att återgå till den som fanns innan användandet av PSA-test blev så utbrett, enligt rapportmakarna. År 2010 beräknas antalet diagnostiserade fall till strax under 1200 - och det är 350 fall färre än prognosen för i år.  Svårt sia om antalet hjärtinfarkter  När det gäller hjärtinfarkt har rapportmakarna presenterat två möjliga prognoser. Den ena bygger på att sjukdomen kommer att vara lika vanlig, mätt i antal drabbade per 100000 invånare, år 2010 som idag. Och då väntas antalet fall öka med ungefär 600 till 6354 år 2010 - en ökning med ungefär 10 procent.  Om däremot förekomsten av hjärtinfarkt sjunker, något som skett under de senaste åren, bland annat som följd av ändrade levnadsvanor och annan förebyggande behandling, ser prognosen annorlunda ut.  Räknat med att förekomsten sjunker med 2 procent årligen, kommer antalet hjärtinfarkter att minska med drygt 450 till 5292 år 2010.  - Frågan är om man ska tro att incidensen fortsätter att sjunka, eller om vi har nått en sådan förbättring att det här ska plana ut. Det är omöjligt att spekulera i, säger Anders Ahlbom.  Inga beräkningar i rapporten är gjorda med hänsyn till att eventuella nya mediciner eller behandlingar kan förbättra lindring eller bot av sjukdomarna. Däremot har hänsyn tagits till hur befolkningen åldras och till väntad socioekonomisk utveckling.  ..................................................  Konkurrerande akutvård om tre år  Projektet med den stora upphandlingen av all akutsjukvård iStockholms läns landsting rullar på. Som ett underlag till anbuden har hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram rapporten om hur stockholmarnas sjuklighet kan se ut år för år fram till 2010.  - Rapporten kommer att ligga med i förfrågningsunderlaget till anbudsgivarna, säger Barbro Naroskyin, projektchef för den stora upphandlingen i Stockholms läns landsting.  Totalt är det sju objekt, vårdinnehållet på de stora akutsjukhusen, som ska konkurrensutsättas. Den vård som inte är akutsjukvård, till exempel geriatrik eller rehabilitering, är dock undantagen inom varje sjukhus.  Driftsstarten för den konkurrensutsatta akutsjukvården i Stockholm är satt till den 1 januari 2005. Hur långa avtalen ska bli är ännu inte klart. Nu planeras för femåriga avtal med möjlighet till två års förlängning. Därför funderar hälso- och sjukvårdsnämnden nu över vilken mängd av vilken vård som ska ingå i varje objekt för att tillgodose stockholmarnas framtida vårdbehov.  - Vi kommer att beskriva objekten så som vi tror att de ser ut 2005. Sedan vill vi ha leverantörer som vi årligen kan revidera volymerna med, säger Barbro Naroskyin.  Maktskifte grusar planerna  Förfrågningsunderlaget ska vara klart till årsskiftet. Anbudsgivarna ska lämna in sina bud senast i augusti 2003. Allt förutsatt att det inte blir maktskifte i Stockholms läns landsting vid valet i höst. I så fall blir det ingen upphandling, enligt vad socialdemokraterna aviserat.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev