fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stockholm inför screening för att hitta kolorektalcancer

Publicerad: 22 november 2006, 07:30

Stockholm blir först ut med att införa screening för kolorektalcancer. Vartannat år ska 200 000 av länets invånare få lämna avföringsprover.

Ämnen i artikeln:

Kolorektal cancer

Den 12 och 13 december väntas Stockholms läns landstings fullmäktige fatta beslut om att införa screening för kolorektalcancer.

I så fall blir Stockholm först ut i landet med att aktivt leta efter invånare som riskerar att dö i förtid på grund av denna cancerform.

– Det är vetenskapligt visat att denna typ av test räddar liv, att färre dör i kolorektalcancer. Men frågan är om effekten kan uppnås även när den införs som en rutinverksamhet, säger Sven Törnberg, överläkare och verksam vid onkologiskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna samt ansvarig för cancerscreening i Stockholms läns landsting.

Varje år drabbas drygt 5 600 svenskar av cancer i änd- eller tjocktarm, kolorektalcancer. Runt 2 500 dör i denna sjukdom varje år.

Som för många andra sjukdomar är tidig upptäckt av avgörande betydelse. Om cancern upptäcks och behandlas medan den endast växer i tarmväggen är chansen att patienten ska bli helt frisk mycket god.

Blod i avföringen tidigt tecken

Ett tidigt tecken kan vara blod i avföringen, oftast i så små mängder att blodet inte kan ses med blotta ögat. Men genom att analysera avföringen kan blodet – och därmed cancern – upptäckas innan den gett symtom.

– Alla som är mellan 60 och 69 år får provtagningsutrustning för att lämna ett avföringsprov, ett prov som sedan analyseras för eventuell förekomst av blod, säger Sven Törnberg.

Om provet är negativt meddelas detta per brev. Om inte remitteras personen ifråga till en gastroenterolog för vidare utredning, bestående av koloskopi och eventuellt vävnadsprov.

Screeningen införs mot slutet av nästa år och byggs ut successivt. Fullt utbyggd beräknas den vara först fem år senare, till en sammanlagd kostnad av 15 miljoner kronor per år.

– Fullt utbyggd kommer screeningen att omfatta runt 200 000 av länets invånare, säger Sven Törnberg.

Ställningstagande efter jul

I de preliminära cancerriktlinjer som Socialstyrelsen presenterade förra året, förordar myndigheten att en eventuell screening för kolorektalcancer endast bör utföras inom ramen för forskningsprojekt.

Sven Törnberg och hans kollegor håller med Socialstyrelsen, men menar att det är ett argument för att införa screeningen på det sätt som görs i Stockholm. I den modell som ska introduceras i Stockholm ska det finnas goda möjligheter att utvärdera resultatet. Inspirationen kommer från Finland som sedan två år tillbaka har allmän screening för kolorektalcancer.

– Det har utförts flera studier som visar att dessa tester räddar liv, säger Sven Törnberg.

Inte heller Torbjörn Malm, projektledare på Socialstyrelsen, ser att screeningen i Stockholm går mot de nya riktlinjerna.

– Om jag förstått saken rätt kommer Stockholm att införa screeningen successivt med möjlighet att utvärdera resultatet, vilket går helt i linje med våra riktlinjer. Just nu tittar en utomstående epidemiolog på det faktaunderlag som låg till grund för denna rekommendation och strax efter jul kommer vi att komma med ett mer definitivt ställningstagande, säger Torbjörn Malm.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev