Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stockholmspatienter ger videomöten tummen upp

Publicerad: 10 oktober 2017, 07:00

Foto: Thinkstock

I en utvärdering av ett pilotprojekt inom Stockholms läns landsting, SLL, ger patienterna höga betyg till vård via videolänk.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingDigital vård

På frågan ”Är du nöjd med videobesöket?” var det genomsnittliga svaret 3,7 av 4. Frågan besvarades att totalt 177 patienter.

Mellan februari och juni i år deltog nio husläkarmottagningar inom SLL i ett pilotprojekt om vård via videomöten. Totalt genomfördes 384 möten, vilket SLL beskriver som ett högt antal i jämförelse med andra landsting och regioner. Vissa patienter deltog i flera videomöten, mötena i sig var kostnadsfria för patienterna medan mottagningen fick samma ersättning som vid ett fysiskt besök.

Totalt deltog omkring 60 vårdanställda varav ungefär 60 procent hade tre eller fler möten. 86 procent var läkare och 11 procent sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor. 80 procent av patienterna var mellan 25 och 64 år. Endast några få videomöten med barn genomfördes då projektet inte kunnat erbjuda någon bra identifiering av barn.

Initiativet till videomötena har i första hand kommit från vården, efter att patienten accepterat att delta i ett möte. Inom pilotprojekt har det inte funnits någon funktion för digital drop-in och möjligheten för patientinitierade videomöten har varit begränsade.

I utvärderingen radas en del hinder och problem upp, bland annat har projektet medfört dubbelarbete med separat utskick av kallelser, svårigheter med att hitta patienter och svårigheter med att hitta tider i fullbokade tidböcker.

De viktigaste erfarenheterna som SLL dragit från pilotprojektet har varit vikten av ett aktivt införande i samverkan med vårdenheterna som genom stöd från projektet och engagerad personal, själva kunnat utforma rutiner och arbetssätt kring tjänsten. Landstinget ser även ett behov av att få bredda användandet för att kunna utforska fler användningsområden och ytterligare kunna utveckla effektiva arbetssätt och rutiner. Enligt utvärderingen finns det flera efterfrågade funktioner som saknas i dagsläget och som skulle förenkla och effektivisera användandet ytterligare. Även supporten behöver bli tydligare och det behövs ett vidareutvecklat informationsmaterial till invånarna.

Enligt rapporten är förväntningarna på ett breddinförande stort, både inom och utanför husläkarverksamheten, och det behövs därför göras ett vägval kring teknisk tjänst för att komma vidare.

Enligt Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i SLL har hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL inte fattat något beslut om att genomför videomöten på bred front. Däremot har landstingsfullmäktige tagit ett inriktningsbeslut om att förbereda ett införande, baserat på pilotprojektet.

Läs utvärderingen i sin helhet här och de olika delrapporterna här.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev