Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stöd åt primärvården ska ge mer forskning

Publicerad: 24 februari 2006, 14:42

Arbete på kvällstid och i grupp, tillsammans med forskningsintresserade kollegor. Så vill Örebro läns landsting göra forskningen i primärvården intressantare och mer professionell.


För att skapa ett intressantare forskningsklimat i primärvården testar Örebro läns landsting nya grepp. I april går starten för Prim-site, ett projekt som samlar primärvårdens forskningsintresserade läkare och sjuksköterskor i forskningsgrupper. De får extra skolning i GCP, Good Clinical Practice, EU:s riktlinjer för hur klinisk forskning ska bedrivas. Därefter är det meningen att de gemensamt ska genomföra läkemedelsstudier och andra forskningsprojekt.

- Det här sättet att jobba ger möjligheter till en större studie med betydligt fler patienter än om var och en jobbar för sig. Det blir mer professionellt genomfört, snabbare och förhoppningsvis med bättre villkor, säger Peter Engfeldt, som är forskningschef för primärvården i Örebro läns landsting.

Han har tidigare bland annat jobbat i Stockholm och har hört många diskussioner om hur primärvårdsforskning kan göras bättre.

- Men det är svårt för större landsting att gå från ord till handling. Det finns många revir att försvara och många beslut som måste fattas. I ett landsting av Örebros storlek är det betydligt lättare att genomföra förändringar, säger Peter Engfeldt.

Han tror att det här sättet att genomföra studier inte bara tilltalar sjuksköterskor och läkare. Det är också intressant för läkemedelsindustrin.

- Det är betydligt enklare att sköta förhandlingar och avtal med en part istället för med flera. Dessutom kan patientarbetet genomföras mycket snabbare.

Tanken är också att organisationen ska vara möjlig att använda för projekt som enskilda läkare vill driva och som inte är intressanta för läkemedelsindustrin.

- Det kan exempelvis vara läkare som vill testa läkemedel mot icke-läkemedel eller gamla läkemedel mot nya, säger Peter Engfeldt.  

Den första forskningsgruppen, primteamet, om åtta läkare och tre sjuksköterskor startar en första forskningsstudie i vår. Meningen är att patientarbetet i studien ska genomföras en kväll varannan vecka. Då ska man samla de patienter som vårdcentralerna rekryterat till studierna. Det patientarbete som det tidigare tog flera månader att göra för enstaka läkare kan nu göras under en eller ett par kvällar.

Flera primteam står på kö för att få delta i den nya formen av primärvårdsforskning.

En av de läkare som ingår i det första teamet är Inger Nordin-Olsson.

- Det känns bra att också primärvården kan göra läkemedelsstudier i organiserad form, säger hon.

Hon menar att den här typen av forskning gynnar primärvården genom att den ger mycket specialkunskap till deltagarna.  Ett grundligt arbete ligger bakom Prim-site. Peter Engfeldt har haft stöd av CRS, Clinical Research Support, en enhet inom landstinget som sedan 2004 arbetar med stöd till klinisk forskning, bland annat i form av planeringsstöd och avtal med läkemedelsföretag. Se också Dagens Medicin nr 39/05.

- Att skapa nya former för forskning inom primärvården är ett av de mål vi har haft från starten av CRS, berättar Mia Englund, som ansvarar för verksamheten.

Tillsammans med sin kollega Harriet Holmström har hon rest runt till landstingets vårdcentraler för att informera om projektet. Förutom att de ville skapa intresse bland läkare och sjuksköterskor för att delta i forskningsprojektet, så har de också skapat ett nätverk för att rekrytera patienter till projekten.

Ett 30-tal läkare och sjuksköterskor har deltagit i den utbildning som CRS haft för gruppen.

- Vi är överväldigade av det intresse vi har mött, säger Mia Englund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News